Tutkimuksen S -D-vitamiini-25-OH -tutkimuksen (S -D-25 1220) menetelmäversio muuttuu 17.9.2018 alkaen.

Uusi versio on aiempaa spesifisempi ja sillä saadut tulokset korreloivat aiempaa paremmin ID-LC-MS/MS-referenssimenetelmällä saatuihin tuloksiin.

Pääsääntöisesti uuden testiversion tulokset ovat aiempaa matalampia. Yksittäisten potilaiden tulokset saattavat kuitenkin olla myös aiempaa korkeampia.

Keskimäärin tutkimuksen tulostaso laskee noin 10 %. Tasomuutoksella on merkitystä lähinnä potilailla, joiden tulostasoa seurataan.

Samassa yhteydessä myös tutkimuksen viitearvoja tarkistetaan vastaamaan viimeisimpiä Käypä hoito -suosituksia.

Ryhmä Uudet viitearvot (Aiemmat viitearvot)
Vakava puutos alle 25 nmol/l  
Puutos alle 50 nmol/l (Alle 40 nmol/l)
Yleensä riittäväksi katsottu pitoisuus 51 - 74 nmol/l (Vähäinen saanti 41 - 74 nmol/l)
Tavoitepitoisuus osteoporoosipotilailla 75 – 120 nmol/l (Riittävä saanti 75 – 125 nmol/l)

Toksinen pitoisuus on yli 375 nmol/l.
Lapsilla ei tulisi olla yli 250 nmol/l pitoisuuksia.

 

Tiedustelut
Kemistit Katja Viitala puh. (06) 213 2505 ja Matti Väisänen puh. (06) 213 2502.

Jakelu
Vaasan keskussairaala (intranet)
Terveyskeskukset (internet)

13.9.2018 Kliininen kemia