Tutkimusten S -B12-vitamiini, transkobalamiini II:een sitoutunut (S -B12-TC2 1142) ja P -B12-vitamiini (P -B12-Vit 4824) tekopaikat vaihtuvat 1.10.2018 alkaen.

Ennen näitä muutoksia tehdyt S -B12-TC2- ja P -B12-Vit-tutkimuspyynnöt ohjautuvat automaattisesti uusiin tekopaikkoihin.

 

S -B12-TC2 1142:
Uusi tekopaikka: VKS/Kliininen laboratorio
Uusi menetelmä: Elektrokemiluminesenssi-mikropartikkeli-immunoassay (ECLIA)

Viitearvo säilyy entisellään (yli 35 pmol/l).

Tutkimuksen hinta muutoksen jälkeen on 10.00 €.

Yleensä uudella menetelmällä saadut tulokset ovat matalampia verrattuna aiempaan menetelmään. Yksittäisten potilaiden tulokset saattavat kuitenkin olla aiempaa korkeampiakin. Keskimäärin tutkimuksen tulostasot laskevat noin 5 %. Tasomuutoksella voi olla merkitystä ensisijaisesti potilailla, joiden tulostasoa seurataan.

B12-vitamiinin puutteen arvioinnissa suositellaan käytettäväksi aktiivisen B12-vitamiinin määritystä (S-B12-TC2). Tämä ei mittaa haptokorriiniin sitoutunutta inaktiivista vitamiinia.


P -B12-Vit 4824:
Uusi tekopaikka: Tykslab

Tutkimusmenetelmä, tulostasot ja viitearvot pysyvät entisellään.

Tutkimuksen hinta muutoksen jälkeen on 2.50 €.


Tiedustelut
Kemistit Katja Viitala puh. (06) 213 2505 ja Matti Väisänen puh. (06) 213 2502.

 

Jakelu
Vaasan keskussairaala (intranet)
Terveyskeskukset (internet)

19.9.2018 Kliininen kemia