Tutkimusten U - ja cU-Alfa-1-Mikroglobuliini (U -A1Miglo 4757 ja cU-A1Miglo 4755) tutkimusmenetelmä muuttuu 7.8.2019 alkaen.

Uusi menetelmä: nefelometrinen.

Matalin mitattava pitoisuus on 6 mg/l. Tulokset vastataan kokonaislukuina.

Analyysejä tehdään kaksi kertaa viikossa.

Viitearvot eivät muutu, paitsi lapsilla 1 kk – 5 v uusi viiteraja on alle 6 mg/l.

Näyte säilyy jääkaapissa 8 vrk. Näytettä ei saa pakastaa.

 

Tiedustelut

Kemistit Matti Väisänen puh. (06) 213 2502 ja Katja Viitala puh. (06) 213 2505

 

Jakelu

Vaasan keskussairaala (intranet)

Pietarsaaren sairaala ja terveyskeskukset (internet)

5.8.2019 kliininen kemia