Tutkimuksen S -Desialotransferriini (S -CDT 4101) analysointimenetelmä ja viitearvot muuttuvat 24.2.2020 alkaen. Katso liite.

Uusi menetelmä: nefelometrinen

Uusi viiteraja: alle 2.5 %

Samalla tutkimus S -Transferriini, CDG-syndrooma (12131 S -Trf-CDG) jää pois tutkimusvalikoimasta.

Epäselvissä tapauksissa suositellaan tutkimusta B -Fosfatidyylietanoli (12510 B -Peth), joka on S -CDT-tutkimusta herkempi ja spesifisempi.

 

Tiedustelut

Kemisti Katja Viitala puh. (06) 213 2505

 

Jakelu

Vaasan keskussairaala (intranet)

Pietarsaaren sairaala ja terveyskeskukset (internet)

21.2.2020 kliininen kemia