Laboratorio muuttaa poikkeavien kliinisen kemian erikoisalan laboratoriotulosten ilmoitusmenettelyä Vaasan sairaanhoitopiirin alueella 10.4.2018 alkaen. Vaasan keskussairaalan laboratorioista on mahdollisuuksien mukaan pyritty ilmoittamaan joidenkin laboratoriotutkimusten vastauksia puhelimitse hoitoyksiköihin.Toiminta on ollut aikaa vievää ja laboratoriohenkilökuntaa kovasti työllistävää, mutta siitä huolimatta potilasta hoitavaa henkilökuntaa ei useinkaan ole ollut mahdollista tavoittaa etenkään avoterveydenhuollosta ja päivystysaikaan.

Nykyään tulokset siirtyvät tietojärjestelmään välittömästi tulosten valmistuttua, eikä puhelinsoitto nopeuta tiedonkulkua.

Jatkossa ilmoitamme puhelimitse vain Vaasan keskussairaalan päivystyspoliklinikan pyytämien tutkimusten tulokset alla olevan taulukon mukaisesti.

 
Tutkimus Soittorajat, kun tilaajana VKS päivystyspoliklinikka
P -Gluk
fP-Gluk
alle 3.0 mmol/l 1) yli 20 mmol/l 1)
B -Hb alle 70 g/l 1)  
P -K alle 3.0 mmol/l 1) yli 6.0 mmol/l 1)
P -Na alle 120 mmol/l 1)  
P -TT-INR yli 6.0  
B -Trom alle 30·109/l  
B -PVK+T Jos jatkona tehty diffi ja löytyy epäkypsiä soluja

1) Soitetaan vain ensimmäisellä kerralla

Muille organisaatiolle taulukon mukaisista hälytysrajoista ei siirry merkintää tietojärjestelmään. Viitearvojen ylityksistä siirtyy *-merkintä kuten ennen, mikäli tutkimuksella on viitearvo.

Vastasyntyneen hypotyreoosiseulan ilmoituskäytännöt säilyvät ennallaan.

Yhteistyöterveisin

VKS Kliinisen kemian laboratorion ohjausryhmä

10.3.2020 Redaktion_toimitus