FIMLAB

Ajanjaksolla 5.6. - 16.7.2020 Effica-tietojärjestelmämme kautta vastattujen seerumin testosteronitulosten (0041 S -TestoVL- ja 2735 S -Testo) analysoimisessa on poikkeuksellisesti käytetty alihankkijalaboratorion CMIA-menetelmää (CMIA), joka on epäherkempi kuin aiemmin käytetty ja laboratorio-ohjekirjassamme mainittu massaspektrometrinen menetelmä. Menetelmillä on myös tulostasoero ja eri viitearvot. Efficaan siirtyneet viitearvot vastaavat kuitenkin käytettyä menetelmää. Tulokset ovat siis useimmissa tapauksissa käyttökelpoisia.

Naisten ja alle 16-vuotiaiden poikien näytteiden osalta CMIA-menetelmän herkkyys ei aina ole riittävä. Tällaisissa tapauksissa suositellaan tutkimusten teettämistä uudelleen uusista näytteistä, kuten myös, jos massaspektrometrillä analysoituja tuloksia on seurattu.

S -Testo-viitearvot CMIA-menetelmälle:

Miehet 16 - 60 v 12 - 45 nmol/l
Miehet yli 60 v Lausuntoteksti
Naiset, kaikki 0.40 - 2.0 nmol/l

 

S -Testo-viitearvot massaspektrometriselle menetelmälle:

Miehet 10 - 38 nmol/l
Naiset 0.4 - 2.0 nmol/l
Tytöt, ennen puberteettia 0.1 - 0.4 nmol/l
Tytöt, puberteettivaihe 2-3 0.2 - 1.1 nmol/l
Pojat, ennen puberteettia 0.1 - 1.1 nmol/l
Pojat, puberteettivaihe 2-3 2.0 - 13 nmol/l

 

Mainittu menetelmäpoikkeama johtuu tutkimuksen tekopaikkamuutoksessa yhteydessä tapahtuneesta Effica Laboratorio -tutkimusrekisterin määrittelyvirheestä.

Toisaalta on havaittu, että Efficaan ei ole siirtynyt viitearvotietoa kaikille S -TestoVL-tuloksille. Tätä asiaa selvitetään parhaillaan. Viitearvot pyritään saamaan siirtymään oikein niin pian kuin mahdollista.

S -TestoVL viitearvot, kun testosteroni on analysoitu CMIA-menetelmällä:

Miehet yli 16 v 235 - 670 pmol/l
Miehet yli 60 v Lausuntoteksti
Naiset yli 16 v 5 - 23 pmol/l

               

S -TestoVL viitearvot, kun testosteroni on analysoitu massaspektrometrisellä menetelmällä:

Miehet yli 16 v 230 - 575 pmol/l
Naiset yli 16 v 5 - 23 pmol/l

 

Pahoittelemme näistä poikkeamista aiheutuvaa haittaa.

 

Lisätiedot:

Kemisti Katja Viitala puh. 041 730 4070

 

17.7.2020 kliininen kemia