FIMLAB

 

Laboratoriotiedote 33/2020

 

Tämä tiedote koskee Fimlab Vaasan alueen laboratorion asiakkaita. Vaasan alueen laboratoriossa otetaan käyttöön uudet hyytymisanalysaattorit 1.4.2020.

Muutos koskee tutkimuksia P-TT-INR, P-TT, P-APTT, P-Fibr, P-FIDD, P-AT3, P-AntiFXa.

 

Nimikkeistömuutos

1731 P-TT, tromboplastiiniaika tutkimus otetaan käyttöön.

3576 P-TT-SPA%, P-tromboplastiiniaika poistuu käytöstä.

 

Tulostasomuutokset           

P-APTT-tulostaso laskee ja hyytymisajat lyhenevät noin 10%. Yksittäiset potilaskohtaiset erot ovat mahdollisia.

P-FIDD: laskimotukoksen ja keuhkoembolian poissulkuraja säilyy ennallaan eli <0.5 mg/l. Tätä suuremmilla pitoisuuksilla tulostaso voi olla aiempaa huomattavasti korkeampi.

Tutkimusten P-TT-INR, P-TT, P-Fibr, P-FIDD, P-AT3, P-AntiFXa kohdalla yksittäiset potilaskohtaiset erot ovat mahdollisia.

 

Viitearvomuutokset             

P-APTT:n viitearvo on 23–32 s.

Muiden tutkimusten osalta ei muutoksia viitealueisiin.

 

Tiedustelut   

Anne Hänninen, kemisti (etunimi.sukunimi@fimlab.fi), 040 358 9120
Jukka Salminen, kemisti (etunimi.sukunimi@fimlab.fi), 06 213 2529

 

Auni Collings, erikoisalajohtaja

23.3.2020 Klinisk kemi