HUSLAB:ista tilattavaa ostopalvelututkimusta 6173 B –TbIFNg (Mycobacterium tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys) varten näytteiden otto ja kuljetus Vaasan keskussairaalan kliinisen mikrobiologian laboratorioon poikkeuksellisesti seuraavasti:

  

Viikko 22 : Ei näytteenottoa

 

 Muuna aikana näytteet voi ottaa normaalisti ma-to laboratorio-ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.

 

Lisätietoja:

 VKS Kliinisen mikrobiologian sihteeri puh. 06 213 2851

24.5.2019 laboratorio 4