HUSLAB:ista hankittavassa ostopalvelututkimuksessa 6173 B-TbIFNg (B –M. tuberculosis –herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys) on ollut muutoksia tutkimuksen rakenteessa, näytteenotossa ja vastauskäytännöissä 4.9.2019 lähtien.

Päätutkimus (6173 B-TbIFNg) koostuu nyt seuraavista osatutkimuksista: B –NIL, B -TB1, B -TB2, B –MITO.

Näytteenotossa kullekin osatutkimukselle ja siten näytteenottoputkelle tulostuu nyt oma tarransa, joka tulee liimata tarrassa lukevaan vastaavaan putkeen. Lisäksi päätutkimustarra (B-TbIFNg) tulee liimata Mitogen-putkeen. Muilta osin näytteenotto on ennallaan. Katso tarkemmat näytteenotto- ja tarroitusohjeet laboratorio-ohjekirjasta.

Numeerinen tulos ja lausunto vastataan päätutkimukselle, osatutkimuksille vastataan tulos ”tehty”.

 

VKS Kliinisen mikrobiologian laboratorio

06 213 2842

26.9.2019 laboratorio 4