Tutkimuksen Li-Immunoglobuliini G, indeksi (3450 Li-IgG-Ind) sekä likvor- että plasmanäytteiden näytetarrat tulostetaan 2.1.2020 alkaen pyytävälle osastolle.

Kun Li-IgG-Ind-tutkimuksen likvornäyte (Li-Alb ja Li-IgG) toimitetaan laboratorioon, ja jos plasmanäytteitä ei ole vielä otettu, on laboratorioon toimitettava myös plasmatutkimusten P -Alb ja P -IgG tarrat. Plasmanäytteet otetaan tällöin seuraavalla laboratorion näytteenottokierrolla.

Muutos tehdään Li-IgG-Ind-tuloslaskennan automatisoimiseksi.

 

Tiedustelut

Kemisti Katja Viitala puh. (06) 213 2505 / 040 620 1584

 

Jakelu

Vaasan keskussairaala (intranet)

Pietarsaaren sairaala (internet)

2.1.2020 kliininen kemia