Fimlab Pohjanmaa: Laboratoriotiedote 112/2020

Vaasan keskussairaalan ja Pietarsaaren sairaalan laboratorion tekemät verikaasututkimukset uudistuvat 30.11.2020. Vastattava sisältökokonaisuus on tiedotteessa listattuna kunkin paketin alla. Bikarbonaatti raportoidaan aktuaalisena ja samaa parametria käytetään emäsylimäärän (BE) laskentakaavassa, joka huomioi solunulkoisen nesteen puskurikapasiteetin.

Poistuvat analyysipaketit

Käytöstä poistuva paketti Korvaava paketti

0648 aB-VeKaasT

5407 aB-VekaIon

1541 aB-HE-Tase

3647 aB-VeKaas

10103 cB-VeKaasT

4840 cB-VekaPak

1542 cB-HE-Tase

3648 cB-VeKaas

8597 vB-VeKaasT

4839 vB-VekaIon

1543 vB-HE-Tase

3649 vB-VeKaas

0487 uV-HE-Tase

4178 uV-VeKaas 

0486 uA-HE-Tase

4179 uA-VeKaas

3673 S -Ca-Ion

2019 S -Ca-Ion

Vain Pietarsaaressa käytössä olevat poistuvat paketit

Käytöstä poistuva paketti Korvaava paketti

4840 cB-Het+Met

4840 cB-VekaPak

7935 vB-VeKaasG

4839 vB-VekaIon

Paketit 30.11.2020 klo 13:00 alkaen

5407
aB-VekaIon
4839
vB-VekaIon
4840
cB-VekaPak
3647
aB-VeKaas
3649
vB-VeKaas
3648
cB-VeKaas

aB-pH

aB-pCO2

aB-pO2

aB-aHCO3

aB-BE

aB-Temp

aB-HbO2Sat

aB-O2-Sis*

B -Hb-CO

B -Hb-met

aB-Hb

P -K-Veka

P -Na-Veka

P -Ca-Ion

P -Ca(7.4)

aB-Gluk

aB-Laktaat

P -Cl

vB-pH

vB-pCO2

vB-pO2

vB-aHCO3

vB-BE

vB-Temp

vB-HbO2Sat

vB-O2-Sis*

B -Hb-CO

B -Hb-met

vB-Hb

P -K-Veka

P -Na-Veka

P -Ca-Ion

P -Ca(7.4)

vB-Gluk

vB-Laktaat

P -Cl

cB-pH

cB-pCO2

cB-pO2

cB-aHCO3

cB-BE

cB-Hb

cB-HbO2Sat

cB-O2-Sis*

P -Ca-Ion

P -Ca(7.4)

cB-Gluk

cB-Laktaat

aB-pH

aB-pCO2

aB-pO2

aB-aHCO3

aB-BE

aB-Temp

aB-HbO2Sat

aB-O2-Sis*

aB-Hb

vB-pH

vB-pCO2

vB-pO2

vB-aHCO3

vB-BE

vB-Temp

vB-HbO2Sat

vB-O2-Sis*

vB-Hb

cB-pH

cB-pCO2

cB-pO2

cB-aHCO3

cB-BE

cB-HbO2Sat

cB-O2-Sis

cB-Hb

4179
uA-VeKaas
4178
uV-VeKaas
2019
S -Ca-Ion
10032
Pf-pHGluLa

uA-pH

uA-pCO2

uA-pO2

uA-aHCO3

uA-BE

uA-HbO2Sat

uA-O2-Sis

uA-Laktaat

uV-pH

uV-pCO2

uV-pO2

uV-aHCO3

uV-BE

uV-HbO2Sat

uV-O2-Sis

uV-Laktaat

S -Ca(7.4)

Pf-pH

Pf-Gluk

Pf-Laktaat

* O2-sis yksikkö muuttuu ml/l → Vol-%. Yksikkömuunnos: 1 ml/l = 10 Vol-%.

Tarkemmat tiedot tutkimuksista ja niiden tulkinnasta pyydetään tarkistamaan sähköisestä ohjekirjasta.

Tiedustelut: Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

 

Auni Collings

Erikoisalajohtaja

26.11.2020 Laboratorio2