Laboratoriotiedote 70/2020 • Pohjanmaa/Österbotten


Everolimuusi

Veren everolimuusille (8505 B -Everoli) on otettu 28.5.2020 käyttöön Kuntaliiton numero. Muut tutkimustiedot säilyivät ennallaan.

6488 B -Everoli Everolimuusi, veri

Progesteroni

Alihankittavan tutkimuksen S -PROG immunokemiallinen määritysmenetelmä vaihtui ja mittausalaraja nousi 9.6.2020 lähtien, minkä jälkeen alin vastattava pitoisuus on 0.7 nmol/l vaikuttaen myös viiteväleihin.

2502 S -PROG Progesteroni, seerumi
Viitevälit: naiset follikulaarivaihe alle 2.8 nmol/l (aiemmin 0.2 – 2.8 nmol/l) luteaalivaihe 5.8 – 76 nmol/l (ei muutosta) postmenopaussi alle 0.7 nmol/l (aiemmin alle 0.4 nmol/l) miehet alle 0.7 nmol/l (aiemmin alle 0.5 nmol/l)

Selkäydinnesteen IgG-indeksi

Keskushermoston tulehdustilojen diagnostiikassa käytettävässä oman tuotannon tutkimuksessa Li-IgG-Ind muuttuu viitevälin ilmaisu 10.6.2020. Yläraja säilyy ennallaan ja vailla suurempaa kliinistä merkitystä olevaa alarajaa ei enää ilmoiteta. Li-IgG-Ind ei ole vuodesta 2017 lähtien kuulunut MS-taudin diagnostiseen kriteeristöön. MS-taudin Käypä hoito -suosituksessa tutkimus toimii diagnostiikan tukena ja suurentunut indeksi viittaa keskushermoston patologiseen immunologiseen prosessiin.

3450 Li-IgG-Ind Immunoglobuliini G, indeksi, selkäydinneste
Viiteväli: ≤ 0.70 (aiemmin 0.2 – 0.7)

Viitteet

MS-tauti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 4.6.2020). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F ym. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol 2018;17(2):162-173.

Selkäydinnesteen IgG/Alb -suhde

Valikoimaan lisätään ensisijaisen IgG-indeksin rinnalle kliiniseltä käyttöarvoltaan vähäisempi suhdelaskenta Li-IgG/Alb. Tutkimusta Li-IgG ei tule pyytää yksittäin, vaan tulos suhteutetaan samasta näytteestä määritettyyn albumiinin pitoisuuteen intratekaalisen IgG-tuotannon mahdollisuutta arvioitaessa.

3290 Li-IgG/Alb Immunoglobuliini G:n ja albumiinin suhde, selkäydinneste
Osatutkimukset: Li-IgG ja Li-Alb (vastauksina raportoidaan sekä Li-IgG/Alb että Li-IgG ja Li-Alb)
Näytetiedot: Vähintään 0.5 ml selkäydinnestettä steriiliin putkeen.
Viiteväli: ≤ 0.21

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot tutkimuksista ja niiden tulkinnasta pyydetään tarkistamaan sähköisestä ohjekirjasta.

Tiedustelut

Ammattilaisten palvelupuhelin 03311 77800


Auni Collings, erikoisalajohtaja

11.6.2020 Laboratorio2