Kliininen laboratorio on hallinnollisesti sijoitettu Vaasan sairaanhoitopiirissä Diagnostiikkakeskus palvelualueeseen. Diagnostiikkakeskus palvelualueen ylintä johtoa edustaa ylilääkäri ja ylihoitaja. Laboratoriolla on toimintaa keskussairaalan lisäksi Selkämeren sairaalassa, Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksessa, Laihian terveyskeskuksessa ja Vaasan kaupungissa, johon nykyään kuuluvat Sepänkyläntien ja Vähänkyrön toimipisteet. Sairaanhoitopiirin muut julkiset toimijat ostavat suuremman tai pienemmän osan laboratoriopalveluistaan kliinisestä laboratoriosta.

Kliininen laboratorio toimii keskussairaalassa B-siiven kerroksissa 1, 2 ja 3. Kerrospinta-alaa on yhteensä noin 1557 m2. Vaasan keskussairaalassa toiminta on ympärivuorokautista. Vaasan kaupungissa sijaitsevan Sepänkyläntien laboratorion toiminta rajoittuu pääasiassa näytteenottoon sekä kliinisen fysiologian tutkimuksiin. Laihian laboratorio palvelee niin ikään pääasiassa näytteenottotehtävissä. Vähäkyrön näytteenottopiste on miehitetty osapäiväisesti ja -viikkoisesti. Maalahden-Korsnäsin laboratatoriossa toiminnan pääpaino on niin ikään näytteenotossa. Korsnäsissä toiminta on osapäiväistä ja -viikkoista. Selkämeren sairaalan laboratorio suorittaa merkittävän osan peruskemian tutkimuksista ja hematologiasta itse.

Kliininen laboratorio ylläpitää näytteiden aluekuljetusjärjestelmää, jonka avulla terveyskeskusten näytteet saadaan keskussairaalan laboratorioon tutkimuksiin.

14.12.2015 Laboratorio