Kliininen laboratorio koostuu kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian yksiköistä. Laboratorion päätoimiala on diagnostisten palveluiden tuottaminen oman erikoissairaanhoidon palveluita tuottavana sairaalana ja alueen terveyskeskusten sekä eräitten yksityisten palveluntuottajien tarpeisiin. Suurin osa tutkimuksista tuotetaan omana toimintana (n. 1 370 000 tutkimusta/v) ja osa vaativasta diagnostiikasta ostetaan alihankintana (n. 68 000 tutkimusta/v). Osa toiminnasta on toimiluvanvaraista (kliininen mikrobiologia), osaa valvoo muu viranomaistaho tai kansallinen toimija (Fimea, verikeskus).

Tutkimuspyynnöt ja -vastaukset välittyvät sairaalassa ja alueella ja alueelta esimerkiksi alihankintalaboratorioihin lähes poikkeuksetta sähköisesti HL7-yhteyksien välityksellä. Laboratorion käytössä oleva IT-järjestelmä on Tiedon Effica.  Terveyskeskusten potilasjärjestelmien koko kirjo on edustettuna sairaanhoitopiirimme alueella (Pegasos, Effica, Acute, Abilita).

Toimintamme lähtökohta on ammattitaitosen, hyvän palvelun avulla myötävaikuttaa potilaan hyvään ja vaikuttavaan hoitoon. Kohtelemme kaikkia potilaita ja asiakkaita inhimillisellä tavalla ihmisarvoa kunnioittaen. Potilasturvallissus- sekä tietosuoja-asiat ohjaavat päivittäistä työtämme. 

 

22.10.2015 Klinisk kemi