Vaasan sairaanhoitopiiri on siirtynyt palvelusetelien käyttöön 1.10.2016 alkaen niiden terapiapalveluiden osalta, joita sairaala tai potilaan kotikunta ei pysty tuottamaan omana toimintana. Palvelusetelien piiriin kuuluvat ne erikoissairaanhoidon potilaat, joiden terapiatarve saa alkunsa erikoissairaanhoidossa.

Palvelusetelit ovat käytössä fysio-, toiminta- ja lymfaterapiassa sekä apuvälinepalveluissa peruukkihankintojen osalta.

 Ne palveluntuottajat, jotka sairaala on hyväksynyt palvelusetelipalveluntuottajaksi kussakin terapiamuodossa ja peruukkipalvelussa, löytyvät palveluseteliportaalista
https://palse.fi/?page=services2 
(Asiakkaille -> palvelusetelipalvelut -> Vaasan sairaanhoitopiiri)

Palvelusetelillä tuotetun Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelun edellytyksenä on potilaalle laadittu riittävä kuntoutussuunnitelma, jonka pohjalla voi olla asiantuntijan (fysio- tai toimintaterapeutti) lausunto. Kuntoutussuunnitelmassa tulee määritellä terapian tavoite, terapian kesto, tiheys ja mahdollinen jaksotustarve sekä kuinka monta käyntiä terapiajaksosta toteutetaan potilaan kotona/päivittäisessä toimintaympäristössä, tarvitseeko potilas terapiaa ohjauskäynteinä ym. Ohjauskäynnillä implementoidaan niitä valmiuksia, joita potilaan kanssa on harjoiteltu, hänen omaan toimintaympäristöönsä ja ohjataan myös lähiomaisia avustamaan arjessa parhaalla mahdollisella tavalla ja edistämään kuntoutusta.

Terapiajakson päätteeksi palveluntuottaja toimittaa hoitopalautteen, joiden perusteella voidaan arvioida jatkosuunnitelmien tarvetta.

 

Sääntökirja: Lääkinnällinen kuntoutus

Palveluntuottajaksi hakeutuminen, lääk.kunt.

Palvelusetelin arvot

Palvelusetelin sisältöohjeistukset

Sääntökirja: Peruukkihankinnat

Palveluntuottajaksi hakeutuminen, peruukit

Palvelusetelin arvot peruukkihankinnat

22.11.2016 Kuntoutusohjaus