Lähetteitä, 30 ml:n formaliinipurkkeja, biopsiatyynyjä ja näytteiden lähetyskuoria voi tilata histologian laboratoriosta.

Lähete

Näytteiden mukana on aina oltava asianmukainen lähete, ”Lähete kudosnäytteitä varten”.

Lähetteeseen merkitään ainakin seuraavat tiedot:

 1. Potilaan nimi ja sosiaaliturvatunnus
 2. Näytteenottopäivämäärä
 3. Lähettävä yksikkö
 4. Näytteenoton syy ja kysymyksen asettelu
 5. Tärkeimmät tiedot anamneesista, laboratoriolöydöistä, leikkauksista ja hoidoista
 6. ’Työdiagnoosi’
 7. Erittely näytepurkkien lukumäärästä ja purkkien sisällöstä

 

NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEEN KÄSITTELY

Fiksatiivina käytetään 10 % formaliinia. Fiksatiivin tilavuuden tulee olla 10-kertainen näytteen tilavuuteen verrattuna.  Näyteastian tulee olla riittävän suuri, jotta näyte ja riittävä määrä fiksatiivia mahtuvat näyteastiaan. Näin varmistetaan näytteen oikean muodon ja kudosrakenteen mahdollisimman hyvä säilyminen. Näyte tulee laittaa fiksatiiviin välittömästi näytteenoton jälkeen, sillä viivästynyt fiksaatio heikentää näytteen laatua ja saattaa vaikuttaa näytteen tutkintaan! Biopsiat voidaan laittaa formaliiniin biopsiatyynyjen päällä, jolloin ne asetetaan tyynylle poistopinta tyynyä vasten. Näytteitä ei tule laittaa formaliiniin kovien alustojen, kuten muovinpalojen, päällä, sillä ne voivat vahingoittaa näytettä. 

Formaliinissa olevat näytteet tulee säilyttää huoneenlämmössä. Varmistathan, että näyteastian kansi on tiiviisti kiinni, jottei formaliini pääse vuotamaan purkista kuljetuksen aikana. Lähettämistä varten purkit pakataan minigrip-pussissa lähetyskuoreen.

 

NÄYTETIEDOT

Purkkeihin merkitään ainakin seuraavat tiedot:

 1. Potilaan nimi ja sosiaaliturvatunnus
 2. Näytteenottopäivämäärä
 3. Lähettävä yksikkö
 4. Purkin numero, mikäli samassa toimenpiteessä on otettu useita näytteitä

 

Näyte kokonaisuudessaan lähetetään patologian osastolle. Resektiopinta ja muut tunnistettavat alueet voidaan merkitä tussi-, neula- tai lankamerkintöjen avulla. Purkeissa ja lähetteessä tulee olla täysin yhteneväiset tiedot.

Mikäli potilaasta otetaan näytteitä moneen purkkiin, tulee jokaiseen purkkiin merkitä juokseva purkkinumero ja sille vastine lähetteeseen. Lähetteestä tulee käydä ilmi, mitä kussakin purkissa on.

 

TUORENÄYTTEET

Tuorenäytteitä ovat fiksoimattomina eli ilman formaliinia patologian laboratorioon lähetettävät näytteet. Tuorenäytteitä ei pääsääntöisesti tule lähettää sairaalan ulkopuolelta. Mikäli tuorenäyte kuitenkin halutaan ottaa, tulee asiasta keskustella ennen näytteenottoa Vaasan keskussairaalan patologian osaston kanssa.

Yhteystiedot

Sijainti
D0
Histologian laboratorio
06 213 2582
30.5.2018 Patologia