Tämä yleisohje koskee seuraavia solunäytteitä: yskös-, virtsa-, selkäydinneste-, ohutneula- ja papa-näytteet.

Lähete

Yskös-, virtsa-, selkäydinneste-, ohutneulanäytteille lähetteenä käytetään lomaketta ”Sytologiset näytteet – Cytologiska prov”. Papa-näytteille käytetään lomaketta ”Gynekologinen irtosolututkimus”.

Lähetteeseen merkitään ainakin seuraavat tiedot:

 1. Potilaan nimi ja henkilötunnus
 2. Näytteen laatu ja käytetty fiksatiivi
 3. Lähettävän yksikön tarkka osoite
 4. Näytteenoton syy ja kysymyksenasettelu
 5. Erittely purkkien ja/tai lasien lukumäärästä
 6. Tärkeimmät tiedot anamneesista, laboratoriolöydöksistä, leikkauksista ja hoidoista. Kiireellisestä näytteestä tulee selkeästi mainita lähetteessä.
 7. ’Työdiagnoosi’

Näyte

Näytepurkkiin merkitään ainakin seuraavat tiedot:

 1. Potilaan nimi ja henkilötunnus
 2. Näytteenottopäivämäärä
 3. Lähettävä yksikkö
 4. Fiksatiivi ja näytteen laatu
 5. Purkin numero, jos näytteitä on kaksi tai enemmän

Papa- ja ilmakuivattuihin laseihin merkitään potilaan nimi ja henkilötunnus lasin mattaan kirjoituspintaan näytteen kanssa lasin samalle puolelle. Jos laseja on kaksi tai enemmän, tulee lasit erottaa numeroilla.  Tiedot tulee kirjoittaa jokaiseen lasiin. Laseilla ei saa käyttää tarroja eikä muuta kuin lyijykynää. Lasien tulee olla kuivia ennen kuljetuskoteloon pakkaamista.

Lähetteellä ja näytteissä tulee olla täysin yhteneväiset tiedot.

Näytteen fiksoiminen

Näyte fiksoidaan kyseisen näytetyypin erillisohjeen mukaisesti. Karkea yleisohje on, että näyte fiksoidaan 50–70 % etyylialkoholilla suhteessa 1:1. Fiksatiivi tulee lisätä näytteeseen välittömästi näytteenoton jälkeen, sillä viivästynyt fiksaatio heikentää näytteen laatua ja saattaa vaikuttaa näytteen tutkintaan!  Sytologisia näytteitä ei saa lähettää ilman fiksatiivia. Mikäli näytteitä ei lähetetä heti patologian osastolle, tulee näytteet säilyttää jääkaapissa. Lähetettäessä näytteitä perjantaina tulee varmistua siitä, että näytteet ehtivät patologian osastolle saman päivän aikana. Tarvittaessa näytteet säilytetään viikonlopun yli jääkaapissa ja lähetetään patologialle vasta maanantaina.

Näytetyyppikohtaiset ohjeet

SELKÄYDINNESTENÄYTE: Näytteeksi otetaan selkäydinnestettä vähintään 0,8 ml. Näyte fiksoidaan heti näytteenoton jälkeen yhtä suureen määrään 70 % alkoholia.

OHUTNEULABIOPSIATUTKIMUKSET: Niukat, värittömät, kirkkaat ohutneulanäytteet fiksoidaan 10 ml:aan 50 % alkoholia. Runsaat näytteet fiksoidaan 1:1 50 % alkoholiin. Ruisku ja neula huuhdellaan samalla fiksaationesteellä, jotta mahdolliset neulaan jääneet solut saadaan näytteeseen mukaan. Mikäli näyte on niukka, tulee tutkittavaksi lähettää ensisijaisesti alkoholifiksoitu näyte. Jos näytettä on runsaasti, voidaan osa siitä sivellä objektilasille ja ilmakuivata.

YSKÖSNÄYTE: Näyte yskitään suoraan näytepurkkiin, jossa on vähintään 10ml 70 % alkoholia ja sekoitetaan huolellisesti. Tutkittavaksi suositellaan lähetettävän kolme näytettä, jotka on otettu kolmena peräkkäisenä päivänä.

VIRTSANÄYTE: Näytteeksi otetaan puhtaasti laskettua virtsaa, joka on ollut rakossa tunnin. Näyte ei saa olla aamuvirtsaa! 10–20 ml näytettä sekoitetaan heti yhtä suureen määrään 70 % alkoholia.

PAPA-NÄYTTEET: Lasille otetaan kolme eri irtosolunäytettä – ensimmäinen otetaan lastaimen pyöreällä päällä emättimen (vaginan) takasivupohjasta, toinen lastaimen koveralla päällä kohdunsuusta (portiolta) koko alue kaapien ja kolmas näyte otetaan tarkoitukseen suunnitellulla harjalla kohdunkaulakanavasta (endocerviksistä). Vaginanäyte tulee lasin päähän, portionäyte lasin keskelle ja endocerviksin näyte lasin nimenpuoleiseen päähän.

Näyte fiksoidaan välittömästi kiinnityssumutteella (esim. J.T.Baker Cervix Fiksative). Varmista, että suihkutat fiksatiivin oikealle puolelle lasia. Lasin tulee olla kuiva ennen kuljetuskoteloon pakkaamista. Huomioithan, että papa-näytteitä ei saa lähettää samassa kuljetuslaatikossa formaliinifiksoitujen näytteiden kanssa, sillä formaliinihöyry aiheuttaa värjäysvirheen papa-näytteisiin.

7.12.2015 VKSadmin