Perusterveydenhuollon yksikkö kuuluu osana sairaanhoitopiirin hallintoa. Yksikkö edustaa sosiaali- ja perusterveydenhuollon näkökulmaa erikoissairaanhoidossa. Yksikön toiminta perustuu keskeisesti kuntien perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon yhteiseen näkemykseen eri tehtävistä.

Perusterveydenhuollon yksikön toiminta Terveydenhuoltotolain 1326/2010, § 35 mukaan:

 • tukee kuntia järjestämissuunnitelman laatimisessa
 • tukee terveyden edistämistoimintaa alueella
 • tukee erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittamista
 • tukee alueellisten hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjujen laatimista ja sovittaa niitä yhteen
 • tukee alueen sosiaali- ja perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta ja kehittämistä.

Toimintaa ohjaa Vaasan sairanhoitopiirin alueellinen sote-johtoryhmä:

 • Marina Kinnunen, kuntayhtymän johtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri/Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Peter Nieminen, johtajaylilääkäri, Vaasan sairaanhoitopiiri/ Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Arja Tuomaala, johtajaylihoitaja, Vaasan sairaanhoitopiiri
 • Marjo Orava, ylihoitaja, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto/ johtajaylihoitaja, Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Jukka Kentala, sosiaali- ja terveystoimen johtaja, Vaasa
 • Erkki Penttinen, sosiaalityön ja perhepalveluiden tulosaluejohtaja, Vaasa/ sektorijohtaja työikäiset, Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Leif Holmlund, koti- ja laitoshoidon johtaja, Vaasa / sektorijohtaja ikäihmiset, Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Lars-Erik Malm, johtava lääkäri, Maalahden- Korsnäsin terveyskeskus
 • Christian Lindedahl, perusturvajohtaja, Kristiinankaupunki
 • Jarkko Pirttiperä, johtaja, Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä, K5
 • Pia-Maria Sjöström, vt sosiaali ja- terveysjohtaja, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto/ sektorijohtaja lapset, nuoret ja perheet, Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Kita Westerlund, perusturvajohtaja, Kaskinen
 • Jim Eriksson, perusturvajohtaja, Närpiö
 • Carina Westberg, sosiaalipäällikkö, Korsnäs
 • Johanna Skarper, vt peruspalvelujohtaja, Vöyri
 • Christine Widd, terveysjohtaja, Mustasaari
 • Yvonne Holming, sosiaalijohtaja, Maalahti
 • Alice Backström, sosiaalijohtaja, Mustasaari
 • Helena Lahtinen, terveys- ja hyvinvointijohtaja, Laihia
 • Päivi Berg, perusterveydenhuollon yksikön päällikkö, Vaasan sairaanhoitopiiri
 • Jenny Björndahl-Öhman, hankejohtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri
 • Pia Vähäkangas, hankejohtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri
 • Maria Hammar, sote-kordinaattori, Vaasan sairaanhoitopiiri

  Vaasan sairaanhoitopiiri on Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n jäsen         

Yhteystieto-ikoni.  Projektipäällikkö Pia Vähäkangas

                040 805 1455, pia.vahakangas@pietarsaari.fi

Yhteystiedot

Sijainti
X2
Yhteystieto

Peruster.huollon yks.päällikkö Päivi Berg

040 128 6234

Yhteystieto

Hankejohtaja Jenny Björndahl-Öhman

040 352 1168

Yhteystieto

Sotekoordinaattori Maria Hammar

040 180 1031

Yhteystieto

Palvelupäällikkö Jaana Kalliokoski

040 542 4803

Yhteystieto

Ylilääkäri Annemari Käräjämäki

26.1.2021 allmän förvaltning 1