Perusterveydenhuollon yksikkö kuuluu osana sairaanhoitopiirin organisaatiota sen hallinnon ja huollon tulosalueeseen. Yksikkö edustaa perusterveyden-huollon näkökulmaa erikoissairaanhoidossa. Yksikön toiminta perustuu keskeisesti kuntien perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteiseen näkemykseen yksikön tehtävistä.

Perusterveydenhuollon yksikön toiminta Terveydenhuoltotolain 1326/2010, § 35 mukaan :

 • Tukee kuntia terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimisessa.
 • Tukee terveyden edistämistoimintaa alueella.
 • Tukee erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittamista.
 • Tukee alueellisten hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjujen laatimista ja sovittaa niitä yhteen.
 • Tukee alueen perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta ja kehittämistä.
 • Tukee ja antaa asiantuntemusta perusterveydenhuollon henkilöstön osaamisen toimipaikkakoulutuksessa ja kehittämisessä.
 • Ennakoi henkilöstötarvetta alueella.

Perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista ja päivittämistä Vaasan sairaanhoitopiirin alueella.  

Yksikön toimintaa ohjaa Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmä

 • Jukka Kentala (puheenjohtaja)
 • Leena Kettunen
 • Katri Palo
 • Arja Tuomaala
 • Sofia Svartsjö
 • Peter Riddar
 • Marjo Orava
 • Pia Wik
 • Auvo Rauhala
 • Christian Kantola
 • Marjo-Ritta Himanen
 • Maria Hammar


Vaasan sairaanhoitopiiri on Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n jäsen

Yhteystiedot

Sijainti
G4
Avoinna
Ma-pe klo 8.00-15.45 / Mån.-fre kl. 8.00-15.45
06 213 1056
Yhteystieto

Ylilääkäri Annemari Käräjämäki

Yhteystieto

Suunnittelupäällikkö Pia Wik

06 213 1809

20.6.2016 primärvårdsenheten