Tyypin 1 diabetes, täydellinen insuliinin puutos

”Potilaalla on täydellinen insuliinin puutos ja todennäköisesti tyypin 1 diabetes. Diagnoosi perustuu sairastumisikään ja matalaan C-peptiditasoon.”

Tyypin 1 diabetes, suhteellinen insuliinin puutos

”Nuorena sairastuneella potilaalla on GAD-vasta-aineita mutta oma insuliinituotanto ei ole täysin lakannut. Potilaalla on todennäköisesti tyypin 1 diabetes ja insuliinintuotanto heikkenee sairauden edetessä.”

Tyypin 1 diabetes, vanhempana sairastunut

”Kohonneen GAD-vasta-ainetason ja matalan C-peptiditason perusteella potilaalla on todennäköisesti tyypin 1 diabetes, vaikka hän on diagnoosihetkellä ollut vanhempi (≥35v) kuin suurin osa tyypin 1 diabeetikoista.”

LADA

”Potilaalla on todennäköisesti LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Diagnoosi perustuu potilaan sairastumisikään, GAD-vasta-ainetasoon sekä jäljellä olevaan omaan insuliinituotantoon (C-Peptidi)."

LADA, lievä muoto

”Potilaan GAD-vasta-aineet ovat vain lievästi koholla ja hänellä on omaa insuliinituotantoa jäljellä (C-Peptidi). Potilaalla on todennäköisesti lievä LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults).”

Tyypin 2 diabetes, klassinen muoto

”Potilaalla on todennäköisesti tyypin 2 diabetes. Diagnoosi perustuu potilaan sairastumisikään, GAD-vasta-aineiden puuttumiseen sekä oman insuliinituotannon säilymiseen (C-peptidi).”

Tyypin 2 diabetes, suhteellinen insuliininpuutos

”>35-vuotiaana sairastuneella GAD-vasta-ainenegatiivisella potilaalla on suhteellinen insuliinin puutos ja todennäköinen diagnoosi on tyypin 2 diabetes. Myös MODY-diabetes tai sekundaarinen diabetes on mahdollinen. Jos diagnoosista on alle 2 vuotta, voi kyseessä olla myös GAD-vasta-aine negatiivinen tyypin 1 diabetes (IA2-vasta-aineiden testaus auttaa, mikäli tätä epäillään). Erityisesti, jos potilas on normaalipainoinen (BMI < 27 kg/m2) , kannattaa muita diagnoosivaihtoehtoja pohtia.

C-peptiditaso on matalampi kuin pääosalla tyypin 2 diabeetikoista ja insuliinihoitoa kannattaa harkita. ”

Tyypin 2 diabetes, nuorena sairastunut

”Potilaalla on todennäköisesti tyypin 2 diabetes. Diagnoosi perustuu GAD-vasta-aineiden puuttumiseen sekä oman insuliinituotannon säilymiseen (C-peptidi). Varsinkin afrikkalais- ja aasialaistaustaisilla Tyypin 2 diabetes alkaa usein nuorella iällä ilman merkittävää ylipainoa. Ilman tällaista etnistä taustaa on etenkin normaalipainoisilla (BMI <27 kg/m2), harkittava myös MODY:n tai alkavan tyypin 1 diabeteksen mahdollisuutta."

Sekundaarinen diabetes

18.12.2015 direva