Oletko osallistunut DIREVA-tutkimukseen?

Potilaiden rekisteröinti Vaasan sairaanhoitopiirin diabetestutkimusrekisteriin (DIREVA) aloitettiin 2008. Rekisteröinnin yhteydessä on kirjattu ylös henkilötietojen lisäksi diabetestyyppi, diabeteksen sukuhistoria sekä käytetty diabeteslääkitys. Lisäksi on otettu laboratoriokokeita (C-peptidi, verensokeri, GAD-vasta-aineet), seerumi- ja DNA-näyte sekä talletettu vuosikontrollitiedot (verikokeet, mahdolliset diabeteksen lisäsairaudet, mittaus- ja tutkimustulokset).

Vaasan sairaanhoitopiiri suunnittelee DIREVA-tutkimuksen yhteydessä kerätyn tutkimusaineiston siirtämistä Turun yliopiston, Varsinais-Suomen, Porin ja Vaasan sairaanhoitopiirien vuonna 2012 perustamaan Auria Biopankkiin. Biopankissa olevia näytteitä ja tietoja voidaan käyttää jatkossa myös uusiin tutkimuksiin, joissa selvitetään diabeteksen ja siihen liittyvien tilojen syitä, etenemistä ja hoitoa sekä perimän, ympäristön ja elintapojen terveysvaikutuksia.

Biopankkitoiminnan tavoitteena on löytää väestön terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä keinoja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Biopankissa olevia näytteitä ja tietoja ei luovuteta muuhun kuin biopankkitutkimukseen. Tutkittujen nimeä ja henkilötunnusta ei luovuteta tutkijoille. Näytteiden ja tietojen käsittely perustuu Biopankkilakiin, mikä parantaa tietoturvaa, käytettävyyttä sekä kansalaisten mahdollisuutta saada tietoa näytteiden ja tietojen tutkimuskäytöstä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta on puoltanut DIREVA-tutkimuksen näytteiden siirtoa Auria Biopankkiin (10/2016).

Biopankkilain 688/2012 13 § mukaan vanhat näytteet ja tiedot voidaan siirtää biopankkiin, jos et kiellä siirtoa. Mikäli hyväksyt siirron, sinun ei tarvitse tehdä mitään ja näytteet siirtyvät 1.1.2017, minkä jälkeen niitä voidaan käyttää biopankkitutkimuksessa biopankkilain mukaisesti.

Mikäli haluat kieltää siirron, tai haluat lisätietoja ole yhteydessä DIREVA-tutkimukseen 30.12.2016 mennessä sähköpostitse (direva@vshp.fi), kirjeitse (Vaasan keskussairaala, DIREVA/ A.Käräjämäki, Hietalahdenkatu 2-4, 65130 Vaasa) tai puhelimitse numeroon 06-213 1111  arkisin klo 9-15. Kieltokaavakkeen voit myös tulostaa (www.vaasankeskussairaala.fi/direva), täyttää ja postittaa meille. Voit koska tahansa myöhemminkin kieltää näytteiden ja tietojen käytön Auria Biopankissa ilmoittamalla siitä Auria Biopankkiin.

Lisätietoja DIREVA-tutkimuksesta www.vaasankeskussairaala.fi/direva sekä Auria Biopankista, näytteenantajan oikeuksista ja biopankkitutkimuksesta: www.auriabiopankki.fi .

Biopankkisiirron kieltokaavake

28.2.2020 Redaktion_toimitus