Tutkimukseen rekisteröitäessä otetaan seuraavat verinäytteet. Näytteet voidaan ottaa muiden verinäytteiden yhteydessä, muista mainita Direva-kokeista laboratoriossa.

 

fP-Glukoosi

Verensokeri

fS-C-peptidi, proinsuliinin

Insuliini erittyessään haimasta pilkkoutuu proinsuliinista insuliiniksi ja C-peptidiksi. C-peptidi kuvastaa siten insuliinin tuotantoa sekä terveillä ihmisillä, että diabeetikoilla.

S -Glutamaattidekarboksylaasi (GAD), vasta-aineet

Glutamaattidekarboksylaasi on tärkeä antigeeni diabetekseen liittyvässä vasta-ainemuodostuksessa. Tyyppi I diabeteksessa ja aikuisiän autoimmuunidiabeteksessa (LADA) esiintyy 60-80%:lla potilaista diagnoosihetkellä GAD-vasta-aineita. Usein vasta-ainepositiivisuus edeltää taudin puhkeamista. GAD-vasta-aineita ei yleensä esiinny tyyppi II aikuisdiabeteksessa eikä nuorten aikuisdiabeteksessa (MODY).

Genotyypin määritys

Verinäytteestä eristetään DNA, josta tutkitaan n. 60 eri diabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään yhdistettyä geeniä. 

Lisää tietoa löytyy Fimlabin verkkosivuilta.

10.9.2020 Forskningsskötare