Ketjulähettitoiminta on Vaasan sairaanhoitopiirin alueen sosiaali- ja terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen yhteistyö- ja täydennyskoulutusmuoto. Ketjulähettijakso on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen tutustumis- ja oppimisjakso erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa.

Tarkemmat tiedot ketjulähettitoiminnasta

 

29.4.2016 direva