1. Lähivastaanotto: Potilas ja VSHP:n henkilökunta tapaavat toisensa fyysisesti vastaanottohuoneessa, joka on lähellä potilaan kotia. Vastaanottohuone voi esim. olla potilaan kotikunnan terveyskeskuksessa -> lähipalvelupiste
  2. Etävastaanotto: Potilas fyysisesti lähipalvelupisteessä johon VSHP:n  henkilökunta on yhteydessä videon välityksellä VKS:sta käsin.

  3. Konsultaatio matalalla kynnyksellä: Sähköinen/paperikonsultaatio, Puhelinkonsultaatio tai Videokonsultaatio

Tausta ja tavoitteet

•Terveydenhuoltolaki 2010: palvelujen yhdenvertainen saatavuus koko alueella

•VKS-strategia 2025: Lähipalvelut tukevat alueellisen toiminnan kehittämistä

•VSHP:n hallitus 29.4.2019 Päätös erikoissairaanhoidon lähipalvelujen kehittämisestä

•Potilaan lähellä tuotetuilla palveluilla taataan laadukkaat ja    sujuvat palveluketjut Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaille.
•Lisätään toiminnan omavaraisuutta ja kustannustehokkuutta osto-   palvelujen tarpeen vähentyessä  

Olemassa olevat tai suunnitelmissa olevat erikoisalat

Lähivastaanotto, etävastaanotto tai etäkonsultaatio

Ortopedia, urologia, verisuonikirurgia, sisätautinen gastroenterologi, onkologia ja palliatiivinen hoito, neurologia, silmäpoliklinikka, kuuloasema, iho ja valohoito, nefrologia, dialyysi, psykiatria, ravitsemusterapia, haavahoito, pediatria, fysiatria ja lastenneurologia
 

Suunnittelutyössä mukana                                     

 
Vastuulääkärit
Christian Kantola, VSHP, keskinen alue
Peter Riddar, eteläinen alue
Markus Granholm, pohjoinen alue
Asiantuntijat VSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö
Päivi Berg, VSHP, keskinen alue  
Jenny Björndahl- Öhman, eteläinen alue
Pia Vähäkangas, pohjoinen alue
Etäpalvelut – etävastaanotot ja konsultaatiot

Sofi Sandås

Tfn/Puh: +358 40 149 5210

Naiset ja lapset

Johanna Holmäng

Tfn/Puh: +358 40 141 7014

Erikoissairaanhoidon lähipalvelun palvelupäällikkö

Jaana Kalliokoski

Tfn/Puh: +358 40 542 4803

Erikoissairaanhoidon lähipalvelun yhteyshenkilö

Pia-Maria Haglund, Pietarsaari sote

Tfn/Puh: 06-786 2102, +358 6 786 2102

Muutostyössä tarvitaan hyvää yhteistyötä.

Asiantuntijat koko alueeltamme ovat aktiivisia suunnittelutyössä.

 

 

 

 

 

 

 

25.2.2020 Perusterveydenhuollon yksikkö 1