Alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon verkostoitumistoiminta on Vaasan sairaanhoitopiirin alueen sosiaali- ja terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen yhteistyö- ja täydennyskoulutusmuoto. Verkostoitumisjakso on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen täydennyskoulutusjakso, joka toteutetaan vastaanottavan yksikön kanssa yhteistyössä verkostoitujan yksilölliset ja oman yksikön tavoitteet huomioiden.

Kaavio alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon verkostoitumisesta. Asiat selitetty sivun teksteissä.

ALUEELLINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VERKOSTOITUMINEN

VSHP:n alueen sosiaali-ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon välinen yhteistyömuoto, jonka tärkeimmät tehtävät ovat:

•  Tietojen päivittäminen ja oman ammatillisen osaamisen syventäminen.
•  Yhteistyöverkoston luominen.
•  Palveluketjujen kehittäminen, moniammatillisuuden hyödyntäminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä voi tutustua valitsemaansa muun yksikön toimintaan.

• Työntekijä syventää ja päivittää tietojaan jakson aikana.
• Jaksolla tutustutaan yhteistyökumppaneihin ja luodaan yhteistyöverkostoja. ”Tutut kasvot”.
• Samalla tutustutaan toisten toimintakäytäntöihin.
• Jakso voi olla yksilökohtainen toiveisiin ja tavoitteisiin perustuva tai hoito- ja palveluketjukohtainen.

TOTEUTUS


• Vastuuhenkilöinä toimivat esimiehet. Toimintaa koordinoi VSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö.
• Verkostoitumisjakso suunnitellaan yhdessä esimiehen kanssa (informaatio työyksikköön ja informaatio verkostoitujalle)
• Verkostoituminen varataan esimiesten ja perusterveydenhuollon yksikön yhteistyönä.
• Verkostoitumisjakso on pääsääntöisesti 1-3 päivää.
• Ennen jaksoa pyydetään verkostoitujalta(työntekijä) tavoitteet (ennakkokyselylomake), jonka mukaan ohjelma vastaanottavassa yksikössä tehdään.
• Vastaanottavassa yksikössä nimetään ohjaaja verkostoitujalle.
• Salassapitosopimus täytetään jakson ensimmäisenä päivänä vastaanottavassa yksikössä.
• Verkostoitujalta pyydetään palaute jaksosta Webropol-kyselyllä.
• Palaute jaetaan omalle sekä vastaanottaneen yksikön esimiehelle.
• Kustannukset; jaksoista EI peritä osallistumismaksua. Oma työnantaja maksaa mahdolliset sijaiskulut. Matka ym. kulut anotaan oman työnantajan ohjeistuksen mukaisesti.
• Työvapaa- tai koulutusanomus tehdään oman työnantajan ohjeistuksen mukaisesti.
• Työvaatteet järjestää vastaanottava yksikkö, ruokailu on omakustanteinen.

YHTEYSHENKILÖT

Perusterveydenhuollon yksikkö, VKS X- talo 2 krs
Maria Hammar, maria.hammar@vshp.fi, puh. 040 180 1031
Jaana Kalliokoski, jaana.kalliokoski@vshp.fi, puh. 040 542 4803
Sihteeri Maria Maars, maria.maars@vshp.fi, puh 040 167 9070

21.10.2020 Perusterveydenhuollon yksikkö 1