Vaasan sairaanhoitopiirin terveyskeskuksilla on koulutussopimus Turun yliopiston / Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön kanssa koskien yleislääketieteeseen erikoistumista sekä yleislääketieteen erityiskoulutusta.

Turun yliopisto / Yleislääketieteen erikoistumiskoulutus.

Osa terveyskeskuksista on solminut ns. vuosilomapankkisopimuksen Vaasan keskussairaalan kanssa, jolloin lomaoikeus säilyy työnantajalta toiselle siirtyessä. Näin alkuvaiheessa sopimus on rajattu koskemaan yleislääketieteen erityiskoulutuksessa olevia (ns. YEK-vaihe). Kysy lisätietoja mahdollisesta sopimuksesta terveyskeskuksen ylilääkäriltä.

Erikoistumisvirat

Vaasan keskussairaalassa on kaksi määräaikaista yleislääketieteeseen erikoistuvan lääkärin virkaa sairaalapalvelujen suorittamista varten.

Tiedustelut ja yhteydenotot: yl Annemari Käräjämäki tai Raija Vierikko (Sairaanhoidon hallinto/toimistosihteeri)

21.12.2015 direva