Potilasta hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan hänen yksilölliset tarpeensa ja toiveensa huomioiden. Ammattitaitoinen henkilökunta toteuttaa hoidon sujuvasti ja turvallisesti soveltaen näyttöön ja vaikuttavuuteen perustuvia hoitomenetelmiä, toisin sanoen hyviä hoitokäytäntöjä. Yhteistyö ja tiedon kulku hoitoon osallistuvien tahojen välillä on saumatonta. Hyvän hoidon lopputuloksena on tyytyväinen potilas, joka on saanut hoidosta parhaan mahdollisen terveyshyödyn.

16.12.2015 VKSadmin