Tarkistuslistan tavoitteena on parantaa leikkaustoiminnan turvallisuutta. Vaasan keskussairaalassa tarkistuslista on otettu systemaattiseen käyttöön kaikissa leikkaussaleissa vuoden 2010 aikana.

Tarkistuslistan tarkoituksena  on:

  • vähentää leikkaustoimintaan liittyviä kuolemia ja komplikaatioita
  • auttaa hyväksyttyjen turvallisuuskäytäntöjen käyttöä
  • helpottaa kommunikaatiota ja tiimityöskentelyä
  • vähentää muistinvaraista toimintaa
  • olla työkaluna yksiköille, jotka haluavat parantaa leikkausturvallisuuttaan
  • olla lyhyt ja yksinkertainen

Tarkistuslista koostuu kolmesta osasta: sisäänkirjautuminen, joka tapahtuu ennen anestesiaa; aikalisä, joka tapahtuu ennen viiltoa ja uloskirjautuminen, joka tapahtuu ennen potilaan poistumista salista. Jokaisen askeleen taustalta löytyy näyttöön perustuvaa tietoa siitä, että kyseisen kohdan tarkistus vähentää komplikaatioita.

Vaasan keskussairaalan kirurginen tarkistuslista

Vaasan keskussairaalan kirurgisen tarkistuslistan käyttöohje

WHO, Surgical Safety Checklist

12.7.2018 Redaktion_Toimitus