Vaasan sairaanhoitopiirissä on jo vuosien ajan panostettu potilasturvallisuuteen. Kun ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi sairaanhoitopiireille, Vaasan sairaanhoitopiiri otti vastuulleen myös laadun ja potilasturvallisuuden seurannen, valvonnan ja ohjeistamisen.

Laatukilpailussa haetaan uusia, pienempiä tai suurempia, keksintöjä työn sujuvoittamiseen sekä uusia, mielellään muihinkin työyksiköihin levitettävissä olevia toimivia työtapoja. Teema oli tänä vuonna avoin, eli kehittäminen sai koskea mitä tahansa aihetta.

Laatukilpailu on avoin Vaasan keskussairaalan kaikille työyksiköille ja voittajan valitsee Vaasan keskussairaalan laatutiimi. Palkituille jaettiin tänä vuonna yhteensä 5000€.

Kilpailussa on tarkat valintakriteerit, joiden mukaan työt pisteytetään. Tärkeimpänä kriteerinä on potilas/asiakasnäkökulma, jota seuraa vaikutus käytännön toimintaan ja monistettavuus muihin yksiköihin.

Tänä vuonna parhaana palkittiin Lasten akuutin kivunhoidon työryhmä, jonka työ käsitteli lasten akuutin kivun lääkehoidon ohjeistamista sekä hoidon turvallisuuden ja potilastyytyväisyyden seurantaa. Tärkeimpinä palkitsemisen perusteina nähtiin lasten tarpeet huomioiva ja potilasturvallisuutta lisäävä kehitystyö sekä suora vaikutus lasten hyvinvointiin ja positiivisiin hoitokokemuksiin.

Toisen palkinnon sai preoperatiivinen poliklinikka, jonka työn aihe oli päivystyspotilaan leikkausvalmistelut. Kolmantena palkittiin sairaalan viestinnän ja synnytysyksikön yhteistyössä toteutetut synnytysvideot. Neljännen palkinnon vastaanotti onkologian poliklinikka lääketurvallisuuden kehittämisestä.

 

27.1.2016 laatu