Vaasan sairaanhoitopiirissä on jo vuosien ajan panostettu potilasturvallisuuteen. Kun ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi sairaanhoitopiireille, Vaasan sairaanhoitopiiri otti vastuulleen myös laadun ja potilasturvallisuuden seurannen, valvonnan ja ohjeistamisen.

Laatukilpailussa haetaan uusia, pienempiä tai suurempia, keksintöjä työn sujuvoittamiseen sekä uusia, mielellään muihinkin työyksiköihin levitettävissä olevia toimivia työtapoja. Teema oli tänä vuonna avoin, eli kehittäminen sai koskea mitä tahansa aihetta.

Laatukilpailu on avoin Vaasan keskussairaalan kaikille työyksiköille ja voittajan valitsee Vaasan keskussairaalan laatutiimi.

Kilpailussa on tarkat valintakriteerit, joiden mukaan työt pisteytetään. Tärkeimpänä kriteerinä on potilas/asiakasnäkökulma, jota seuraa vaikutus käytännön toimintaan ja monistettavuus muihin yksiköihin.

Vuoden 2017 parhaana palkittiin endokrinologian poliklinikka, jonka työn aiheena oli diabetespotilaiden hoitoprosessin laadun kehittäminen. Kasvava potilasmäärä oli herättänyt tarpeen toiminnan kehittämiseen ja toimintatapojen uudelleen arviointiin. Prosessin kokonaisvaltainen kehittäminen toi suoran hyödyn potilaille, lisäksi taloudelliset seikat huomioitiin kehittämistyössä. Toisen palkinnon sai mielialapoliklinikka niin ikään hoitoprosessin kehittämisestä. Kolmantena palkittiin päiväkirurgia lääkesäilytyksen standardisoinnista.

 

1.2.2018 laatu