Haittatapahtumien analyysi (GTT)

GTT (Global Trigger Tool) on strukturoitu retrospektiivinen potilasasiakirja-analyysi, joka perustuu satunnaistettuun otantaan hoitojaksoista. Potilasasiakirja-analyysin tavoitteena on haittatapahtumien havaitseminen somaattisilla aikuispotilailla. Haittatapahtumien arviointi aloitettiin Vaasan keskussairaalassa vuoden 2009 lopussa ensimmäisten sairaaloiden joukossa Suomessa.

Leikkaustiimin tarkistuslista

WHO:n leikkaustiimin tarkistuslista on käytössä kaikissa sairaanhoitopiirin leikkausyksiköissä. Tarkistuslistan käyttöprosenttia seurataan vuosittain ja se raportoidaan osana laaturaporttia potilasturvallisuuden indikaattorikoosteessa.

Käytössä on myös muita potilasturvallisuutta varmentavia menetelmiä, kuten tiedonkulun varmistamiseksi strukturoitu malli raportoida (ISBAR) ja kotiutuksen tarkistuslista. Yksiköissä on lisäksi omia tarkistuslistoja, joilla pyritään varmistamaan turvallista hoitoa.

Turvallisuuskulttuurikysely (TUKU)

TUKU-turvallisuuskulttuurikysely on työkalu, jonka avulla arvioidaan organisaation potilasturvallisuuskulttuuria. Vaasan keskussairaalassa on turvallisuuskulttuurikysely tehty vuosina 2008, 2011 ja 2014. Tulosten mukaan turvallisuusmotivaatio ja vastuuntunne ovat erinomaisella tasolla Vaasan keskussairaalassa. Myös turvallisuusjohtaminen ja turvallisuuden ennakoiva kehittäminen oli parantunut edellisestä, vuoden 2011 kyselystä.

Potilasturvallisuuden verkkokoulutus

THL: n Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen suorittaneita oli 18.6.2015 mennessä 1400 Vaasan keskussairaalan työntekijää. Jokainen uusi työntekijä on velvoitettu suorittamaan potilasturvallisuuden verkkokurssin. Lisäksi henkilökunnalle on tarjolla läpi vuoden kommunikaatiota ja tiimityötä edistävää CRM (Crew Resource Management) – koulutusta.

21.1.2016 laatu