Potilasturvallisuudella tarkoitetaan terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Potilaan näkökulmasta potilasturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että potilas saa tarvitsemansa ja oikean hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Potilasturvallisuus kattaa hoidon turvallisuuden, lääkitysturvallisuuden, laiteturvallisuuden ja on osa hoidon laatua.

Suomessa tärkeää tietoa potilasturvallisuudesta on saatavilla seuraavista lähteistä.

HaiPro- Kotisivut

Ulkomailta on saatavilla paljon tietoutta mm seuraavien organisaatioiden kautta:

Yhdysvallat

Joint Commission on the Accreditation of Health Care Organizations JCAHO: http://www.jointcommission.org/

Joint Commission International Center for Patient Safety: http://www.jcipatientsafety.org/

National Patient Safety Foundation, NPSF: http://www.npsf.org/

Institute for Healthcare Improvement, IHI: http://www.ihi.org/

Patient Safety Network, Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ: http://www.psnet.ahrq.gov/

Iso-Britannia

National Patient Safety Agency, NPSA: http://www.npsa.nhs.uk/

Tanska

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, DSFP: http://www.patientsikkerhed.dk/

Operation Life: http://www.operationlife.dk/

Ruotsi

Qulturum

Australia

Australian Patient Safety Foundation, APSF: http://www.apsf.net.au/

Maailmanlaajuisesti

WHO Global Alliance for Patient Safety: http://www.who.int/patientsafety/en/

The International Society for Quality in Health Care, ISQua: http://www.isqua.org/

6.6.2019 Redaktion_Toimitus