Potilaan sisäänkirjaamisen tarkistuslista

Potilaan tuloshaastattelu kirjataan Eskon taustatieto lomakkeelle. Tietoja täydennetään potilaan hoitojakson aikana esim. hoitotyön mittareita apuna käyttäen (NRS,FRAT,BRADEN,VAS).

 • Henkilötiedot
 • Aiemmat sairaudet
 • Allergia, riskitiedot
 • Liikkumiskyky ennen sairaalaan tuloa
 • Asumismuoto
 • Kotiapu, kotisairaanhoito, ravitsemuspalvelu
 • Lääkityksen tarkistaminen
 • Hygienia ja eritystoiminta
 • Mukana olevat henkilökohtaiset tavarat sekä apuvälineet

Tietoja kirjatessa hyödynnetään kaikkia käytössä olevia tietojärjestelmiä (Oberon, Pegasos, KanTa) sekä potilaan läheisiä.

 Suostumukset

 • Info yhteisestä potilasrekisteristä (KanTa: suostumukset /kiellot)
 • Info e-Reseptistä

Potilaan kotiuttamista ja jatkohoitoa tulee suunnitella aktiivisesti koko potilaan hoidon ajan. Tarvittaessa konsultoidaan kotiutushoitajia.

 

Kotiutuksen tarkistuslista

 • Huomioi kotiutuksen valmistelun ennakointi ja potilaan / läheisen informoinnin voi aloittaa ennen kotiuttamishetkeä
 • Käytä kotiuttaessasi arkikieltä
 • Varmista että potilas ymmärtää hoidon tarkoituksen ja tavoitteet
 • Anna potilaalle mahdollisuus kysyä

Tarkista jokaisen potilaan kotiutuksen yhteydessä:                                         

 • Ilmoita potilaan omaiselle kotiutuksesta/mahdollinen saattajan tarve
 • Ilmoita kotiutumisesta kotiavulle, kotisairaanhoitoon tai muulle hoidossa auttavalle taholle tarvittaessa
 • Varaa potilaalle kuljetus

Lääkehoito

 • Lääkelista on päivitetty ajantasaiseksi ja potilas on saanut suullista ja kirjallista informaatiota lääkityksestä (huomioi apteekin aukiolo)
 • Marevan kortti, Klexanen pisto-opastus tarvittaessa
 • Varmista, että potilas selviää lääkehoidosta/ Päivystävä apteekki ja aukioloajat
 • Tarvittavat reseptit on uusittu ja uusista lääkkeistä on kirjoitettu reseptit
 • Poista iv-kanyyli, lopeta tarvittavat im ja sc lääkkeet lääkelistalta
 • Tarkista, että mahdollisesti mukana ollut oma dosetti tai muut lääkkeet ovat potilaalla mukana kotiin lähdön aikana
 • Oireohjaus (esim. kipu, kuume, pahoinvointi) kerro potilaalle oireiden kestosta, tai miten oireita voi lääkitä tai muilla keinoin hoitaa esim. Kylmähoito, asentohoito ym.

 Hoitotyön loppuarviointi

 • Kirjaa hoitotyön lopputyönarviointi, joka liitetään KanTa:aan
 • Tarkista taustatietolomakkeelta, että potilaan henkilökohtaiset tavarat ovat potilaalla.

 Jatkohoito:

 • Tarkista, että jatkotutkimukset on ohjelmoitu ja anna potilaalle informaatio tulevista tutkimuksista. (Tutkimusajat, soittoajat, vastaanottoajat yms.)
 • Potilas tietää mistä oireista tai milloin tulee hakeutua takaisin hoitoon
 • Varmista, että potilas on saanut kaikista tehdyistä tutkimuksista vastaukset, jos ei niin varmista, että potilaalla on soittoaika tms.
 • Kipsi- ja/ tai haavanhoidon ohjeet tai muu tarpeellinen jatkohoito-ohjeistus suullisesti ja kirjallisesti
 • Anna infektiolomake (leikatuille potilaille)
 • Potilaalla on tiedossa kuntoutuksen tavoitteet, mahdolliset toiminnalliset rajoitukset sekä jatkohoitosuunnitelmat.

 

Potilaalle annetaan mukaan kotiuttavan yksikön yhteystiedot.

 

Todistukset

 • Sairausloma, kesto sekä missä potilas uusi tarvittaessa sairasloman, b-todistus, matkatodistus
 • Tarvittaessa ohjaus Sosiaalihoitajan luo, esimerkiksi Kela hakemusten kanssa.
 • Tarvittavat todistukset lainatuista hoitotarvikkeista (kävelysauvat, haavaimut tms.)

 

Kannusta potilasta antamaan palautetta joko verkkolomakkeella tai erillisellä palautelomakkeella.

 

Laitossiirron tarkastuslista

 • Ennen siirtoa soitto vastaanottavaan yksikköön (käytä apuna ISBAR-menetelmää)
 • Mahdollinen ilmoitus omaisille siirtymisestä
 • Siirtotilanteessa potilaalla tulee olla tunnisteranneke
 • Varaa kuljetus potilaalle
 • Suullinen raportti on myös annettava potilaan siirtävälle henkilölle

 

Potilaan mukana on oltava vähintään seuraavat kirjalliset dokumentit

 • Siirtoepikriisi
 • Hoitotyön loppuarvio (liitetään KanTa:aan). Loppuarvioon kirjataan yhteenveto potilaan saamasta hoidosta, liikkumiskyvystä, apuvälineistä sekä käytetyistä hoitotyön mittareista (esim. ravitsemus (NRS), kipumittarin (VAS) käytöstä)
 • Kirjaa potilaat riskitiedot: allergioista ja infektioista (mrsa tms.), Kaatumisriskin arviointi (FRAT), kirjaus ihon kunnosta ja arvio painehaavariskistä (BRADEN)
 • Tiedot siirtopäivän tapahtumista (mitä lääkkeitä potilas on saanut, milloin potilas on viimeksi syönyt, nestelista yms.)
 • Tuloste potilaan lääkehoidosta tietojärjestelmästä, Marevan-kortti, laboratoriotiedoista viimeiset tiedot, viimeisimmät tutkimukset (rtg yms.)
 • Jatkohoitoajat suullisesti ja kirjallisesti
 • Lähettävän yhteystiedot

Varmista vielä, että potilaan henkilökohtaiset tavarat siirtyvät potilaan mukana seuraavaan hoitoyksikköön.

 

Kannusta potilasta antamaan palautetta joko verkkolomakkeella tai erillisellä palautelomakkeella.

16.9.2016 VKSadmin