Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on käyttöönotettu Turvallisen Lääkehoito oppaan tuomat suositukset ja jokaisesta yksiköstä löytyy lääkehoitosuunnitelma.

Vaasan keskussairaalassa toimii turvallinen lääkehoitotyöryhmä, jonka tavoitteena on yhtenäistää sairaalaan lääkehoitoon liittyviä käytäntöjä ja parantaa lääkehoidon turvallisuutta. Ryhmä koostuu keskussairaalan eri yksiköiden moniammatillisesta edustuksesta ja kokoontuu säännöllisesti.

Ryhmän vastuulla on:

  • Arvioida lääkehoidon turvallisuutta ja siihen liittyviä riskejä
  • Antaa suosituksia lääkehoidon turvallisuuden kehittämiseen
  • Ylläpitää Vaasan sairaanhoitopiirin Turvallisen lääkehoito –oppaan sisältöä ja tiedottaa siihen liittyvistä muutoksista

V.2012 alusta LOVe laajeni koskemaan myös nimikesuojattuja terveydenhuollon ammattilaisia (esim. lähihoitajat, perushoitajat jne.) Vaasan keskussairaalassa. Ammattiryhmät suorittavat LOVesta Lääkehoidon osaamisen perusteet -osion.

Turvallinen lääkehoito -oppaat

Sosiaali- ja terveysministeriön turvallinen lääkehoito-opas (www.stm.fi)

Vaasan sairaanhoitopiiri: Turvallisen lääkehoidon toteuttaminen Vaasan sairaanhoitopiirissä (pdf)  

Vaasan sairaanhoitopiirissä käytettävä sähköinen lomakepohja lääkehoitosuunnitelman tekemiseen (word)

Vaasan keskussairaalassa toimivat aktiivisesti lääkehoitovastaavat, joiden toiminta tähtää lääkehoidon turvallisuuden parantamiseen sekä tapojen yhtenäistämiseen.

Määräaikaiset sijaiset ja opiskelijat

25.10.2021 laatu