teksti: vastuualuejohtaja Peter Nieminen

Valtakunnan tason päätökset ovat monen mielessä herättäneet huolta ja epätietoisuutta Vaasan keskussairaalan leikkaus- ja päivystystoiminnasta nyt ja tulevaisuudessa. Hyvä uutinen on, että juuri mikään ei toiminnan osalta muutu, päivystyksen kuuma ovi on auki 24/7 kaikkine päivystävine erikoisaloineen ja leikkaustoiminta jatkuu käytännössä entisen laajuisena.

Keskittämisasetuksessa on joidenkin leikkausten osalta määritelty vähimmäislukumäärä toimenpiteille, jotta niitä saadaan jatkossakin tehdä. Tämä edellyttää, että niin lähettävät lääkärit kuin asiakkaatkin ovat tietoisia mahdollisuuksista saada hyvää leikkaushoitoa Vaasassa.

Leikkaustuloksemme ovat kautta linjan erittäin vertailukelpoisia. Esimerkiksi polven ja lonkan tekonivelleikkausten osalta sijoitumme valtakunnallisten vertailutulosten kärkipäähän. Hoidon keskittämisen vaikutukset jäävät siis kirurgisten alojen osalta varsin vähäisiksi, sillä vaativimmat hoidot ja harvinaisuudet on jo kauan sitten keskitetty yliopistosairaaloihin hoidon porrastuksen mukaisesti. Syöpäleikkauksia ajatellen Vaasan vahvuus on vahva onkologinen osaaminen ja moniammatillinen arviointi- ja toimintatapa, joka mahdollistaa koko hoitoprosessin toteuttamisen Vaasassa ”samoissa käsissä”. Leikkaus on vain yksi osa hyvin pitkää ketjua tutkimuksineen, esi- ja jälkihoitoineen.

Leikkauksia tehdään vuositasolla yli 10 000, joista noin neljäsosa on päivystystoimenpiteitä. Elektiivisistä (suunnitelluista) leikkauksista jo yli 60 % tehdään päiväkirurgisesti. Luku on korkeimpia maassamme. Vaasa on ollut edelläkävijöitä leikkaukseen kotoa -konseptissa (LEIKO): 97 % kaikista elektiiviseen leikkaukseen tulevista potilaista saapuu sairaalaan leikkauspäivän aamuna.

Vaasasta löytyvät kaikki keskussairaalatasoiset operatiiviset erikoisalat, volyymiltään suurimpana ortopedia, missä vuositason tekonivelleikkausten tavoitemäärä on 600. Erilaiset traumat työllistävät myös ortopedejä, esimerkiksi lonkkamurtumia korjataan vuositasolla noin 100. 

Pehmytkudoskirurgiaan kuuluu paljon syövän hoitoa. Gastrokirurgiassa ruuansulatuskanavan syövän hoito on ydintehtävä, ja hoitotulokset ovat koko maan lukuihin verrattuna keskimääräistä parempia (syöpärekisteri). Ruuansulatuskanavan syöpiä hoidetaan vuositasolla runsaat 200.

Yleiskirurgit hoitavat rintasyöpiä tehden noin 150 uutta rintasyöpäleikkausta vuosittain. Molempien kohdalla on varsin hiottu hoitoketju seurantaohjelmineen. Urologit hoitavat myös runsaasti erilaisia syöpiä, siinä missä muitakin miehisiä vaivoja, ja täällä pystytään hoitamaan yli 95 % kaikista potilaista. Turun yliopistosairaalan neurokirurgi käy kuukausittain Vaasassa sekä arviomassa että leikkaamassa potilaita, joten neurokirurgiseen arvioon pääsee varsin näppärästi ja nopeasti Vaasassa.

Verisuonikirurgia on kovaa vauhtia kehittyvä erikoisala, ja siitä on oma tekstiosio. Kilpirauhasleikkaukset hoidetaan Vaasassa mikrokirurgisen valmiuden omaavien korva-, nenä- ja kurkkulääkärien toimesta, jotka ovat tottuneita myös vaativien nenä- ja korvaleikkausten tekemiseen. Silmälääkärit tekevät vuodessa yli 1000 kaihileikkausta, sen lisäksi myös vaativia silmänpohjaleikkauksia.

28.2.2020 Redaktion_toimitus