LOVe-koulutus on verkko-oppimisympäristössä toteutettava lääkehoitokoulutus, joka sisältää teoriaa, tehtäviä ja tentit. Moodle -verkko-oppimisympäristössämme suoritettava koulutus on tarkoitettu laillistetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille ja sisältää seuraavat osiot:


LOP          Lääkeosaamisen perusteet (lähi- ja sairaanhoitajille)

                 PKV - Pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet

                 ROKOTUS - Rokottaja tulee olla perehdytetty rokottamiseen ja 
                 hänellä tulee olla riittävät rokottamiseen tarvittavat tiedot ja taidot

IV             Suonensisäinen lääke- ja nestehoito

ABO         Verensiirto

KIPU        Epiduraalinen lääkehoito

PSYK       Psykiatrinen lääkehoito

LAS          Lasten lääkehoito

MiniLOP Lääkehoidon osaamisen perusteet lääkehoitoon kouluttamatto-
                  mille


Vaasan keskussairaalassa on määritelty lääkehoitokoulutuksen ammattiryhmäkohtaiset osallistumisvelvollisuudet:

Osallistumisvelvollisuudet (ammattiryhmittäin)LOVe-lomakkeet:

Sairaanhoitajille >>
          

Perus-, lähi-, lasten- ja mielenterveyshoitajille >>

      


22.1.2020 Redaktion_Toimitus