LOVe-koulutus on verkko-oppimisympäristössä toteutettava lääkehoitokoulutus, joka sisältää teoriaa, tehtäviä ja tentit. Moodle -verkko-oppimisympäristössämme suoritettava koulutus on tarkoitettu laillistetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille ja sisältää seuraavat osiot:


LOP

Lääkeosaamisen perusteet (lähi- ja sairaanhoitajille)

PKV - Pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet

ROKOTUS - Rokottaja tulee olla perehdytetty rokottamiseen ja hänellä tulee olla riittävät rokottamiseen tarvittavat tiedot ja taidot

Opintopolku: COVID-19 -rokoteosaaminen

 

IV

Suonensisäinen lääke- ja nestehoito

ABO        

Verensiirto

KIPU       

Epiduraalinen lääkehoito

PSYK      

Psykiatrinen lääkehoito

LAS         

Lasten lääkehoito

MiniLOP 

Lääkehoidon osaamisen perusteet lääkehoitoon kouluttamattomille

 

Vaasan keskussairaalassa on määritelty lääkehoitokoulutuksen ammattiryhmäkohtaiset osallistumisvelvollisuudet:

Lääkehoitokoulutuksen osallistumisvelvollisuudet (ammattiryhmittäin)LOVe-lomakkeet sairaanhoitajille

LOVe-lomakkeet perus-, lähi-, lasten- ja mielenterveyshoitajille

      


8.7.2021 laatu