AT-yhteistyö Vaasan ja Uumajan välillä käynnistyy


Vaasan keskussairaala haluaa AT-lääkäreitä Ruotsista – ja useat lääketieteen opiskelijat ovat olleet mahdollisuudesta kiinnostuneita. Region Västerbottenin ja Vaasan sairaanhoitopiirin välinen yhteistyö alkoi 2018 ja on nyt edennyt siihen pisteeseen, että Vaasan sairaanhoitopiiri täyttää tammikuussa 2021 AT-virkoja (AT=allmäntjänstgöring) lääketieteen opiskelijoiden kliinistä palvelujaksoa varten.

Yhteistyöaloite tuli Vaasan keskussairaalalta, ja poliitikot sekä Suomen että Ruotsin puolella ovat suhtautuneet asiaan myönteisesti. Vaasan sairaanhoitopiiri toivoo yhteistyön helpottavan lääkäreiden rekrytointia, kun saamme Suomesta kotoisin olevia lääketieteen opiskelijoita suorittamaan AT-palvelujaksonsa Vaasassa. Region Västerbotten puolestaan näkee yhteistyön kehittämisen Pohjanmaan kanssa tärkeänä myös tällä saralla.

Ahvenanmaa ja Akademiska sjuhuset i Uppsala ovat jo vuosien ajan tehneet samantapaista yhteistyötä niin, että AT-lääkärit Ruotsista suorittavat kliinisen palvelujaksonsa Ahvenanmaalla. Ahvenanmaa ja Uppsala ovat luoneet normit sille, miten Ruotsin sosiaalihallituksen ohjeiden mukaiset tavoitteet saavutetaan ja siitä on ollut suurta apua Uumajan koulutusyksikölle. Uumajassa on jo koulutusohjelma AT-lääkäreille, mutta maittemme välillä on eroavaisuuksia psykiatriaa ja yleislääketiedettä koskevassa lainsäädännössä. Tarkoituksena onkin järjestää erikoiskursseja, jotta koulutusta koskevat erityistavoitteet saavutettaisiin.

AT-palvelujaksoa koskevat tietyt säännöt sekä keston että tavoitteiden suhteen, ja käytäntöjen ja toimintatapojen suunnittelemisessa on ollut paljon työtä.

Yhteistyö käynnistyy nyt pandemiasta huolimatta. Ensimmäiset AT-lääkärit rekrytoidaan lokakuussa ja he aloittavat työskentelyn tammikuussa 2021. Pandemiaan on sopeuduttu muun muassa niin, että haastattelut tehdään etäyhteydellä ja lisäksi AT-lääkärit suorittavat palvelujaksostaan runsaan kuukauden verran Uumajassa, jotta matkustaminen Vaasan ja Uumajan välillä jää mahdollisimman vähäiseksi.

 

Birgit Edman, anestesian ja tehohoidon ylilääkäri, M.D., AT-johtaja, Uumaja, birgit.edman@regionvasterbotten.se

Clas Alm, FOU-johtaja, Region Västerbotten, ylilääkäri, tartuntatautien professori, clas.alm@umu.se

Karin Forsén, HR-konsultti ja AT-koordinoija, Uumaja, karin.forsén@regionvasterbotten.se

Tanja Eriksson, koulutusylilääkäri, AT-vastaava, Vaasa,  tanja.eriksson@vaasa.fi

Eija Kalliokoski, VKS:n koulutussuunnittelija: lääketieteellinen perus- ja erikoistumiskoulutus, eija.kalliokoski@vshp.fi

Otto Knutar, sisätautipoliklinikan vastuulääkäri,  M.D., sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, otto.knutar@vshp.fi

Christian Kantola, medisiininen vastuualueen johtaja, christian.kantola@vshp.fi

Christian Palmberg, operatiivisen vastuualueen johtaja, kirurgian ja urologian erikoislääkäri, M.D., Ph.D. christian.palmberg@vshp.fi

  

18.5.2021 HR-yksikkö 2