Lääketieteen, hoitoalan opiskelijat ja muut

Vaasan keskussairaala on riittävän suuri ylläpitämään monipuolista, lääketieteellisesti korkeatasoista ja keskussairaalaksi poikkeuksellisen omavaraista toimintaa. Olemme silti sopivan pieni sairaala, jossa henkilökunta tuntee toisensa ja ilmapiiri on avoin ja välitön. Sairaanhoitopiirissä on töissä noin 2400 henkilöä, joista lääkäreitä on noin 225 ja hoitoalan työntekijöitä noin 1600.

Vaasan keskussairaala toimii opetussairaalana, jossa tarjotaan lääketieteen ja hoitoalan opetustoimintaa kattavasti. Lääketieteen erikoistumiskoulutusta ja hoitoalan opetustoimintaa tarjotaan useilla erikoissairaanhoidon aloilla. Vuosittain keskussairaalassa erikoistuu 50–60 lääkäriä. Hoitoalan harjoittelupäiviä kertyy vuosittain noin 13 500. Koulutusten kesto vaihtelee erikoisalojen välillä ja koulutusten toteutumisesta vastaavat professorit sekä ylilääkärit. Hoitoalan harjoittelusta vastaavat oppilaitosten opettajat ja osastonhoitajat.

Lääketieteen hajautettuun perusopetukseen Vaasan keskussairaalaan tulee opiskelijoita vuosittain noin 500 pääasiassa Turun ja Helsingin yliopistojen lääketieteellisistä tiedekunnista sekä satunnaisesti yksittäisiä opiskelijoita myös muista yliopistoista. Opetusta tarjotaan toistaiseksi lähinnä sisätautien, kirurgian, anestesiologian, lastentautien, naistentautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien, keuhkosairauksien, psykiatrian ja yleislääketieteen opinnoissa. Opetuksesta vastaavat erikoisalojen professorit, kliiniset opettajat ja ylilääkärit.

Hoitoalan opiskelijat tulevat ensisijaisesti oman alueen hoitoalan oppilaitoksista. Mikäli harjoittelupaikkoja näyttää jäävän käyttämättä, otamme opiskelijoita harjoitteluun ympäri Suomea Jobstepin välityksellä.  Hoitoalan opiskelijoita on kaikissa vuode/pkl/toimenpideyksiköissä. Ohjauksesta vastaavat klinikkaopettajat, ohjaavat opettajat ja opiskelijavastaavat.