Tervetuloa opiskelemaan ja harjoittelemaan Vaasan keskussairaalaan

Vaasan keskussairaala on sairaanhoitopiirin merkittävä hoitoalan opetussairaala missä tulevia hoitotyön ammattilaisia (hoitoalan opiskelijoita), joilla voi olla eri suuntautumis-vaihtoehtoja harjoittelevat. Opiskelupäiviä kertyi vuonna 2016 ja 2017 noin 18 300.

Harjoittelun kokemuksilla on ratkaiseva merkitys opiskelijan opiskelumotvaatioon ja sitä varten se on tärkeä että työpaikalla panostaa ohjaukseen, oppimisen tukemiseen ja arvioinnin antamiseen. Ensimmäinen askel tässä on että opiskelijalle annetaan laadullista ohjausta (STM 2009: 18). Ennen harjoittelujakson alkamista yksiköissä nimetetään ohjaaja(t). Näiden ohjaajien tehtävä on tukea opiskelijan oppimista sekä ammatillista kasvua ja kehitystä harjoittelujakson ajan.

Näiltä sivuilta saat tietoa hoitoalan harjoittelujaksoista Vaasan keskussairaalan eri osastoilla ja poliklinikoilla. Lisätietoja käytännön opiskeluun tai harjoitusjaksoon liittyvistä asioista saat ohjaavilta opettajiltanne tai erikseen mainituilta yhteyshenkilöiltä.

Täytä alla olevat lomakkeet (vaitiolovelvollisuudesta ja vaatejakelusta), allekirjoita ja ota mukaan harjoittelujakson ensimmäisenä päivänä. Henkilötunnus ei kirjoiteta vaitiolovelvollisuus- ja salassapito-lomakkeeseen, vaan se annetaan näyttämällä ajokorttia tai henkilötodistusta.

Täytä alla olevat lomakkeet (vaitiolovelvollisuus ja vaatajakelu), allekirjoita ja ota mukaan harjoittelun ensimmäisena päivänä. Älä kirjoita henkilötunnusta vaitiolovelvollisuus- ja salassapitolomakkeeseen, vaan se saadaan ajokortilta tai henkilötodistukselta.

MUISTAKAA antaa palautetta harjoittelujaksosta CLES:n kautta (katso alla oleva linkki) koska se on tärkeä!

Vaatejakelun aukioajat (Hietalahti): ma-pe klo 6.30-8.30 ja 12.00-13.30.

Hoitoalan opiskeljoiden perehdytys

Ensimmäinen työharjoittelupäivä:

Tästä löytyy tietoa siitä milloin opiskelija alkaa harjoittelunsa osastolla ja/tai polikliniikalla.

Ensimmäinen harjoittelupäivä

Pukeudu oikein

Harjoittelujakson jälkeen tee CLES-arviointi

12.7.2018 Redaktion_Toimitus