Keskiviikko 18.3.2020 klo 12:45

Hoitoalan loppuvaiheen opiskelijat voivat ottaa yhteyttä rekrytointiin ja Katja Veikkolaan sähköpostiosoitteella: katja.veikkola@vshp.fi tai puhelimitse 06-213 4162, 040-358 4162.

 

Opiskelijoiden harjoittelu Vaasan sairaanhoitopiirin alueella Covid-19-koronavirusepidemian valmiussuunnitelman astuessa voimaan

Vaasan keskussairaala keskeytti opiskelijoiden harjoittelun 16.3.2020 alkaen infektiolääkärin suosituksella.

 

Suomen hallituksen 16.3.2020 päivän mukaisesti ja valmiuslain soveltamisen nojalla 18.3 alkaen (https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta):

- Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään.

  •  
  • Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

 

Vaasa 17.3.2020

Arja Tuomaala                                                     Susanne Salmela

johtajaylihoitaja                                                    kehittämisylihoitaja

 

Muistakaa hygenia! Katso myös Terveyden ja hyvinvointilaitos:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

JA

www.thl.fi/kasienpesuohje

www.thl.fi/yskimisohje

 

Opiskelijat otetaan vastaan maanantaina 16.3 niin kuin ennen

 

MUTTA:

Opiskelijat, jotka ovat viimeinen viikon aikana saapuneet kotiin ulkomailta eivät saa tulla harjoitteluun. Heidän täytyy olla neljätoista (14) päivää karanteenissä, tartuntalain mukaisesti.

Opiskelijat, jotka tuntevat itsensä vilustuneeksi tai flunssaiseksi eivät saakaan tulla harjoitteluun.

Päivitämme ohjeistusta tarpeen mukaan!

 

Harjoitteluun tuleva tai harjoittelussa oleva ammattikorkeakoulun tai ammatillisen oppilaitoksen opiskelija

 Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut suosituksen koronaviruksen laajenemisen estämiseksi ja ammattihenkilöstön sekä riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden suojelemiseksi. Ministeriöt suosittavat työntekijöiden jäämistä kotiin matalalla kynnyksellä, jos työntekijä on palannut koronaviruksen epidemia-alueelta tai tuntee flunssan oireita.

 Vaasan keskussairaala noudattaa ministeriöiden suosituksia  myös harjoittelijoiden osalta. Jos sinulla on vähäisiäkin koronavirukseen sopivia oireita tai tiedät tai epäilet olevasi altistunut,  noudata THL:n ohjeita hoitoon hakeutumisessa ja ole yhteydessä opetusjaksosi  yhteyshenkilöön sairaalassa  

 

Stm suositus:

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suositus-sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-oppilaitosten-henkilostolle-ja-tyonantajille-koronavirustilanteessa 

Tervetuloa opiskelemaan ja harjoittelemaan Vaasan keskussairaalaan

Vaasan keskussairaala on sairaanhoitopiirin merkittävä hoitoalan opetussairaala joss tulevat hoitotyön ammattilaiset (hoitoalan opiskelijat), joilla voi olla eri suuntautumis-vaihtoehtoja, harjoittelevat. Opiskelupäiviä kertyi vuosina 2016 ja 2017 noin 18 300 kunakin vuonna.

Harjoittelun aikana saaduilla kokemuksilla on ratkaiseva merkitys opiskelijan opiskelumotivaatioon ja siksi se on tärkeää että työpaikalla panostetaan ohjaukseen, oppimisen tukemiseen ja arvioinnin antamiseen. Ensimmäinen askel tässä on, että opiskelijalle annetaan laadukasta ohjausta (STM 2009: 18). Ennen harjoittelujakson alkamista yksiköissä nimetään ohjaaja(t). Näiden ohjaajien tehtävä on tukea opiskelijan oppimista sekä ammatillista kasvua ja kehitystä harjoittelujakson ajan.

Näiltä sivuilta saat tietoa hoitoalan harjoittelujaksoista Vaasan keskussairaalan eri osastoilla ja poliklinikoilla. Lisätietoja käytännön opiskeluun tai harjoitusjaksoon liittyvistä asioista saa ohjaavilta opettajilta tai erikseen mainituilta yhteyshenkilöiltä.

Täytä alla olevat lomakkeet (vaitiolovelvollisuudesta ja vaatejakelusta), allekirjoita ja ota mukaan harjoittelujakson ensimmäisenä päivänä. Henkilötunnusta ei kirjoiteta vaitiolovelvollisuus- ja salassapitolomakkeeseen, vaan se annetaan näyttämällä ajokorttia tai henkilötodistusta.

MRSA

Ennen kuin opiskelija tulee harjoitteluun Vaasan keskussairaalaan, MRSA-asia on selvitetty.

  • Jos opiskelija on itse ollut potilaana ulkomaisessa sairaalassa (5 vuoden sisällä) seulotaan mrsa.
  • Jos työskennellyt/ ollut harjoittelussa ulkomaisessa sairaalassa/ hoitolaitoksessa (1 vuoden sisällä), tulee mrsa seuloa.
  • Samoin mrsa-näytteet tulee ottaa, jos on työskennellyt kotimaassa mrsa:n suhteen endeemisessä sairaalassa (TAYS ja Töölö) tai hoitolaitoksessa (1 vuoden sisällä).

Näytteet otetaan kahdella eri kerralla, peräkkäisinä päivinä opiskelijaterveydenhuollon kautta.

MUISTAKAA antaa palautetta harjoittelujaksosta CLES:n kautta (katso alla oleva linkki), koska se on tärkeää!

Vaatejakelun aukioloajat (Hietalahti): ma-pe klo 6.30-8.30 ja 12.00-13.30.

Hoitoalan opiskeljoiden perehdytys

Tietoa ensimmäisestä työharjoittelupäivästä:

Ensimmäinen harjoittelupäivä opiskelijoille perus- tai syventävä jaksolla (20.2.2020).docx

Pukeudu oikein

Opiskelijat kuittaavat vaatejakelusta pukukaapin avaimen sekä kulunvalvonta-avaimen/kulkuavaimen (punainen), jossa on rajoitetut oikeudet (toimii ainoastaan vaatejakeluun ja pukuhuoneisiin). Opiskelijoilla on yhteiset pukukaapit. Kerralla voi ottaa kaksi (2) työasua/krt - Muista tyhjentää taskut ennen kuin laitat suojavaatteen pyykin joukkoon.

Avaimet palautetaan vaatejakeluun aina jokaisen harjoittelujakson päättyessä. Jos vaatejakelussa ei ole henkilökuntaa kun palautat avaimen, jätä avaimet suljetussa kirjekuoressa tarkoitukseen varattuun postilaatikkoon F00:ssa. Muista ilmoittaa kuka avaimet palauttaa. Jos kadotat kulkuavaimen ilmoita siitä puh. 1206 tai 06-213 1206, jotta sen käyttäminen voidaan estää. Kadonneista avaimesta veloitetaan 17 euroa ja kulkuavaimesta 8,41 euroa + alv. Palauttamatta jätetystä avaimesta veloitetaan 34 euroa + alv.

Harjoittelujakson jälkeen tee CLES-arviointi

18.3.2020 undervisningsöverskötare