TERVETULOA OPISKELEMAAN JA HARJOITTELEMAAN VAASAN KESKUSSAIRAALAAN (VKS)!

Vaasan keskussairaala on sairaanhoitopiirin merkittävä hoitoalan opetussairaala joss tulevat hoitotyön ammattilaiset (hoitoalan opiskelijat), joilla voi olla eri suuntautumis-vaihtoehtoja, harjoittelevat. Opiskelupäiviä kertyi 17 721 vuonna 2019 ja noin 12 650 päiviä vuonna 2020 Covid-19:n takia.

Vaasan keskussairaala on kaksikielinen sairaala, missä hoitoa annetaan potilaan äidinkielellä (suomi tai ruotsi).

Henkilökunta puhuu myös suomea tai ruotsia ja sen lisäksi meillä on myös kaksikielinen henkilökunta.

Tärkeä - Tarkista aina sivu Infoa ja muuta liittyen koronavirukseen

 

Kaikki opiskelijat täytyy tarkistaa seuraava video ennen kuin harjoittelu alkaa:

https://www.youtube.com/watch?v=K1Z6bWdfppE 

Muistakaa hygenia!

Katso myös Terveyden ja hyvinvointilaitos:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

JA

www.thl.fi/kasienpesuohje

www.thl.fi/yskimisohje

 

Harjoittelun aikana saaduilla kokemuksilla on ratkaiseva merkitys opiskelijan opiskelumotivaatioon ja siksi se on tärkeää että työpaikalla panostetaan ohjaukseen, oppimisen tukemiseen ja arvioinnin antamiseen. Ensimmäinen askel tässä on, että opiskelijalle annetaan laadukasta ohjausta (STM 2009: 18). Ennen harjoittelujakson alkamista yksiköissä nimetään ohjaaja(t). Näiden ohjaajien tehtävä on tukea opiskelijan oppimista sekä ammatillista kasvua ja kehitystä harjoittelujakson ajan.

Näiltä sivuilta saat tietoa hoitoalan harjoittelujaksoista Vaasan keskussairaalan eri osastoilla ja poliklinikoilla. Lisätietoja käytännön opiskeluun tai harjoitusjaksoon liittyvistä asioista saa ohjaavilta opettajilta tai erikseen mainituilta yhteyshenkilöiltä.

Kielihaastattelu tehdään nursing-ohjelman opiskeljoiden kanssa tai muilla opiskelijoilla joiden äidinkeili on muu kuin suomi tai ruotsi. Tämä tehdään ennen harjoittelujakson aloittamista paikan päällä tai Teams:n kautta.

Täytä alla olevat lomakkeet (vaitiolovelvollisuudesta ja vaatejakelusta), allekirjoita ja ota mukaan harjoittelujakson ensimmäisenä päivänä. Henkilötunnusta ei kirjoiteta vaitiolovelvollisuus- ja salassapitolomakkeeseen, vaan se annetaan näyttämällä ajokorttia tai henkilötodistusta.

MRSA

Ennen kuin opiskelija tulee harjoitteluun Vaasan keskussairaalaan, MRSA-asia on selvitetty.

  • Jos opiskelija on itse ollut potilaana ulkomaisessa sairaalassa (5 vuoden sisällä) seulotaan mrsa.
  • Jos työskennellyt/ ollut harjoittelussa ulkomaisessa sairaalassa/ hoitolaitoksessa (1 vuoden sisällä), tulee mrsa seuloa.
  • Samoin mrsa-näytteet tulee ottaa, jos on työskennellyt kotimaassa mrsa:n suhteen endeemisessä sairaalassa (TAYS ja Töölö) tai hoitolaitoksessa (1 vuoden sisällä).

 

MUISTAKAA antaa palautetta harjoittelujaksosta CLES:n kautta (katso alla oleva linkki), koska se on tärkeää!

Vaatejakelun aukioloajat (Hietalahti): ma-pe klo 6.30-8.30 ja 12.00-13.30.

Hoitoalan opiskeljoiden perehdytys

Ensimmäinen työharjoittelupäivä sairaalassa:

Ensimmäinen harjoittelupäivä opiskelijoille perus- tai syventävä jaksolla (17.8.2021).pdf

Hoitotyössä huomioitavia periaatteita:

  • Ole ajoissa työpisteessä ja noudattakaa aikoja (myös potilaat arvostavat täsmällisyyttä). Ilmoita harjoittelu-paikalle jos sairastut.
  • Ruokatauko on 20 (30) min. Sovi ruokatauosta osastolla. Ruokalippuja myydään Kahvilassa Kela- tai opiskelijakortilla (Amk-opisk.). Kahvitauko 1 x 10 minuuttia.
  • Muistakaa tyhjennä työvaateiden taskut ennen pesuun toimittamista (henkilötietoja sisältävät tulosteita, yms.)
  • Kohdatkaamme ja kohdelkaamme sekä potilaitamme että toisiamme kohteliaasti ja asiallisesti, myös puhelimessa.
  • Tervehditään osastolla/yksikössä
  • Hajuvedet/korut, lävistykset, voimakas meikki, rakennekynnet tai nuuska eivät kuulu hoitotyöhön!
  • Savuton sairaala: Tupakkakatokset ovat tupakointia varten.

 

Pukeudu oikein

Opiskelijat kuittaavat vaatejakelusta pukukaapin avaimen sekä kulunvalvonta-avaimen/kulkuavaimen (punainen), jossa on rajoitetut oikeudet (toimii ainoastaan vaatejakeluun ja pukuhuoneisiin). Opiskelijoilla on yhteiset pukukaapit. Kerralla voi ottaa kaksi (2) työasua/krt - Muista tyhjentää taskut ennen kuin laitat suojavaatteen pyykin joukkoon.

Avaimet palautetaan vaatejakeluun aina jokaisen harjoittelujakson päättyessä. Jos vaatejakelussa ei ole henkilökuntaa kun palautat avaimen, jätä avaimet suljetussa kirjekuoressa tarkoitukseen varattuun postilaatikkoon F00:ssa. Muista ilmoittaa kuka avaimet palauttaa. Jos kadotat kulkuavaimen ilmoita siitä puh. 1206 tai 06-213 1206, jotta sen käyttäminen voidaan estää. Kadonneista avaimesta veloitetaan 17 euroa ja kulkuavaimesta 8,41 euroa + alv. Palauttamatta jätetystä avaimesta veloitetaan 34 euroa + alv.

Harjoittelujakson jälkeen tee CLES-arviointi

29.9.2021 undervisningsöverskötare