Tervetuloa opiskelemaan ja harjoittelemaan Vaasan keskussairaalaan

Vaasan keskussairaala on sairaanhoitopiirin merkittävä hoitoalan opetussairaala missä tulevia hoitotyön ammattilaisia (hoitoalan opiskelijoita), joilla voi olla eri suuntautumis-vaihtoehtoja harjoittelevat. Opiskelupäiviä kertyi vuonna 2016 ja 2017 noin 18 300.

Harjoittelun kokemuksilla on ratkaiseva merkitys opiskelijan opiskelumotvaatioon ja sitä varten se on tärkeä että työpaikalla panostaa ohjaukseen, oppimisen tukemiseen ja arvioinnin antamiseen. Ensimmäinen askel tässä on että opiskelijalle annetaan laadullista ohjausta (STM 2009: 18). Ennen harjoittelujakson alkamista yksiköissä nimetetään ohjaaja(t). Näiden ohjaajien tehtävä on tukea opiskelijan oppimista sekä ammatillista kasvua ja kehitystä harjoittelujakson ajan.

Näiltä sivuilta saat tietoa hoitoalan harjoittelujaksoista Vaasan keskussairaalan eri osastoilla ja poliklinikoilla. Lisätietoja käytännön opiskeluun tai harjoitusjaksoon liittyvistä asioista saat ohjaavilta opettajiltanne tai erikseen mainituilta yhteyshenkilöiltä.

Täytä alla olevat lomakkeet (vaitiolovelvollisuudesta ja vaatejakelusta), allekirjoita ja ota mukaan harjoittelujakson ensimmäisenä päivänä. Henkilötunnus ei kirjoiteta vaitiolovelvollisuus- ja salassapito-lomakkeeseen, vaan se annetaan näyttämällä ajokorttia tai henkilötodistusta.

 

HUOM!

Kun opiskelijat tulevat lastenosastolle tai synnytyssaliin/synnyttäneiden vuodeosastolle harjoitteluun, salmonellanäyte on jo otettu ja puhdas.

MRSA:

Ennen kuin opiskelija tulee harjoitteluun Vaasan keskussairaalaan, MRSA-asia on selvitetty.

  • Jos opiskelija on itse ollut potilaana ulkomaisessa sairaalassa (5 vuoden sisällä) seulotaan mrsa.
  • Työskennellyt/ ollut harjoittelussa ulkomaisessa sairaalassa/ hoitolaitoksessa (1 vuoden sisällä) tulee mrsa seuloa.
  • Samoin mrsa-näytteet tulee ottaa, jos on työskennellyt kotimaassa mrsa:n suhteen endeemisessä sairaalassa (TAYS Ja Töölö) tai hoitolaitoksessa (1 vuoden sisällä).

Näytteet otetaan kahdella eri kerralla, peräkkäisinä päivinä opiskelijaterveydenhuollon kautta.

 

MUISTAKAA antaa palautetta harjoittelujaksosta CLES:n kautta (katso alla oleva linkki) koska se on tärkeä!

Vaatejakelun aukioajat (Hietalahti): ma-pe klo 6.30-8.30 ja 12.00-13.30.

Hoitoalan opiskeljoiden perehdytys

 

Tietoa ensimmäisestä työharjoittelupäivästä:

Ensimmäinen harjoittelupäivä opiskelijoille perus- tai syventävä jaksolla (elokuu 2018).docx

 

Pukeudu oikein

Opiskelijat kuittaavat vaatejakelusta pukukaapin avaimen sekä kulunvalvonta-avaimen/kulkuavaimen (punainen), jossa on rajoitetut oikeudet (toimii ainoastaan vaatejakeluun ja pukuhuoneisiin). Opiskelijoilla on yhteiset pukukaapit. Kerralla voi ottaa kaksi (2) työasua/krt - Muistakaa tyhjennä taskut ennen kuin laitat suojavaatteen pyykin joukkoon.

Avaimet palautetaan vaatejakeluun aina jokaisen harjoittelujakson päättyessä. Jos vaatejakelussa ei ole henkilökuntaa kun palautat avaimen, jätä avaimet suljeutussa kirjekuoressa tarkoitukseen varattuun postilaatikkoon F00:ssa. Muista ilmoittaa kuka avaimet palauttaa. Jos kadotat kulkuavain, ilmoita siitä 1206 tai 06-213 1206, että sen käyttäminen voidaan estää, ja silloin uusi avain maksaa 17 euroa ja uusi kulkuavain maksaa 8,41 euroa + alv. Ei palautettu avain maksaa 34 euroa + alv.

Harjoittelujakson jälkeen tee CLES-arviointi

6.10.2018 undervisningsöverskötare