Hoitotyön mittareiden käyttöä ja kirjaamista vuodeosastollamme kartoitettiin tammikuu-helmikuun 2020 aikana ja tarkoitus on, että opiskelijat jatkavat tehtävää kolmannella harjoitteluviikollaan.

Opiskelijatehtävän tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietämystä hoitotyön mittareiden käytöstä ja kirjaamisista (mm. painehaava, kaatuminen/putoaminen, kipu ja ravitsemustilanne) ja myäs mittarituloksien kirjaamisista. Opiskelijatehtävän kautta myös osastonhoitajat saavat arvokasta tietoa oman yksikkönsä hoitotyön mittareiden käytön ja kirjaamisen nykytilasta.

Lisätietoja tehtävästä antavat osastonhoitaja/apulaisosastonhoitaja/ opiskelijavastaavat tai kehittämisylihoitaja Susanne Salmela.

12.8.2020 undervisningsöverskötare