Kliinisen hoitotyön laadun ja potilasturvallisuuden parantamiseksi haluamme kartoittaa hoitotyön mittareiden käyttöä sairaalassamme, ja sitä miten niiden avulla saatua tietoa dokumentoidaan.

Opiskelijat tulevat toteuttamaan toisella käytännön harjoitteluviikollaan seurantatehtävän, jossa he kartoittavat onko potilaan hoidossa käytetty apuna hoitotyön mittareita, ja millä tavalla niiden antamat tulokset on dokumentoitu potilaskertomukseen.

Opiskelijatehtävän tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietämystä hoitotyön mittareiden käytöstä ja hoitotyön dokumentoinnista. Opiskelijatehtävän kautta myös osastot saavat arvokasta tietoa oman yksikkönsä hoitotyön mittareiden käytön ja kirjaamisen nykytilasta.

Lisätietoja tehtävästä antavat osastonhoitaja/apulaisosastonhoitaja/ opiskelijavastaavat tai kehittämisylihoitaja Susanne Salmela.

20.12.2019 undervisningsöverskötare