Valtakunnallinen opiskelijaohjauksen kehittämisverkosto (ValOpe) on kesäkuussa 2017 päivitetty opiskelijaohjauksen laatusuositukset jotka meillä on lupa käyttää.

Opiskelijaohjauksen laatusuosituksilla on tärkeä merkitys opiskelijaohjauksen toteuttamisessa. Laatusuositusten tarkoituksena on harjoittelun ja arvioinnin kehittäminen sekä ohjauksen käytänteiden yhtenäistäminen opiskelijoille suotuisiksi.

Laatusuosituksilla pyritään takaamaan opiskelijoille antoisat, laadukkaat ja turvalliset harjoittelujaksot. Tavoitteena on myös pyrkiä yhteneviin ja näyttöön perustuviin opiskelijaohjauksen käytäntöihin terveydenhuollon organisaatioissa.

Hoitolan opiskelijoiden laatukysely >>

28.6.2018 Undervisningsöverskötare