Edellytykset  onnistuneelle harjoittelulle on että (hoitoalan) opiskelijat saavat tietoa mm. organisaation toiminnasta, johtamisjärjestelmästä ja perustehtävästä, arvoperustasta, ja hyvistä käytäntöistä ja/tai hankkeista Vaasan keskussairaalassa (VKS).

Yleisperehdytys pidetään maanantaisin kokoushuoneessa D1 viikot 1-20 ja ensimmäinen  yleisperehdytys pidetään maanantaina 3.1.2022, muutta viikko 16 perehdytys pidetään tiistaina 19.4 (Huom! Ei ennakkoilmoittautumista).

Tapaamme pääaulassa maanantaisin noin klo 7:50/7:55 ja sitten menemme D1:een jossa tiedotus- ja perehdytystilaisuudet pidetään klo. 8:oo ja noin klo 8:30 käymme vaatejakelussa (jos tulee muutoksia, ilmoitus siitä tulee tälle sivulle tai sivulle "Hoitoalan opiskelijat - Infoa ja muuta liittyen koronavirukseen").

 

Perehdytys järjestetään nyt 10 opiskelijoille/kerta, ja jos on enemmän niin perehdytys järjestetään eri vuorossa. Suositukset voivat kuitenkin muuttua, niin seuratkaa ohjeita. Maskin käyttöä suositellaan edelleen. (30.12.2021)

Yleisperehdytyksen lisäksi yksikkökohtaiset opiskelijaperehdytykset jatkuvat entiseen tapaan.

Katso aina: Hoitoalan opiskelijat - Infoa ja muuta liittyen koronavirukseen

Katso myös:

Sairaala-alueen kartta Hietalahdessa

Sairaala-alueen kartta Huutoniemellä

ESKO & potilastietojärjestelmä (intrassa)

http://intra1.vsvd.local/tuki-ja-palvelut/it-palvelut/potilastietojarjestelmien-kayttoohjeet/esko-potilaskertomus/yleiset/

Videokirjasto/Videobibliotek:

http://intra1.vsvd.local/ajankohtaista/ala-ohita/videokirjasto-vks-tv/

 

Yhteistyösuunnitelman toteutus

Harjoittelusuunnitelma on laadittu yhteistyössä alueen hoitoalan oppilaitosten ja Vaasan keskussairaalan osastojen välillä. Osastot ovat saaneet ennakkotiedon heille saapuvista opiskelijoista Jobiilista. Toisen asteen oppilaitokset lähettävät opiskelijalistaa osastoille mihin lähihoitajaopiskelijat ovat tulossa.

Jotta opiskelijoiden vastaanotto Vaasan keskussairaalassa sujuisi koko perehdytysprosessin ajan parhaalla mahdollisella tavalla, myös opiskelijaohjaajille on suunniteltu opiskelijoiden saapumisajankohtaan sopiva työvuoro.

Tarkistakaa myös (Hoitoalan harjoittelu):

https://www.vaasankeskussairaala.fi/yllapito/CMS/?language=fi#context=epi.cms.contentdata:///1833&viewsetting=viewlanguage:///fi 

Vastuuhenkilö

Susanne Salmela, kehittämisylihoitaja

30.12.2021 undervisningsöverskötare