Vaasan keskussairaalassa panostetaan entistä enemmän opiskelijaohjaukseen ja perehdytykseen. Yleisperehdytys on pidetty vuodesta 2010 kaikille harjoitteluun tuleville hoitoalan opiskelijoille.

Koska harjoittelun kokemuksilla on ratkaiseva merkitys opiskelijan opiskelumotivaatioon, työpaikalla kannattaa panostaa ohjaukseen, oppimisen tukemiseen ja arvioinnin antamiseen. Ensimmäinen askel tässä on opiskelijan asianmukainen perehdytys. ( STM 2009: 18.)

 

Luennon tavoite ja sisältö

Yleisperehdytysluennon tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä mm. organisaation toiminnasta ja perustehtävästä, arvoperustasta, johtamisjärjestelmästä sekä hyvistä käytännöistä.

 

Yleisperehdytys pidetään maanantaisin kokoushuoneessa D1 viikot 2-21, paitsi viikot 14 ja 18.

Tapaamme pääaulassa maanantaisin klo. 8:00. Käymme ensin vaatejakelussa jonka jälkeen kokoonnumme D1:ssa jossa lääkäri- ja hoito-opiskeloiden yhteiset tiedotus- ja perehdytystilaisuudet pidetään klo. 8:30.

 

Kaikki opiskelijat saavat harjoittelujaksojensa aikana YHDEN yleisperehdytyksen. Huom! Ei ennakkoilmoittautumista.

Yleisperehdytyksen lisäksi yksikkökohtaiset opiskelijaperehdytykset jatkuvat entiseen tapaan.

 

Yhteistyösuunnitelman toteutus

Harjoittelusuunnitelma on laadittu yhteistyössä alueen hoitoalan oppilaitosten ja Vaasan keskussairaalan osastojen välillä. Osastot ovat saaneet oppilaitoksilta ennakkotiedon heille saapuvista opiskelijoista. Jotta opiskelijoiden vastaanotto Vaasan keskussairaalassa sujuisi koko perehdytysprosessin ajan parhaalla mahdollisella tavalla, myös opiskelijaohjaajille on suunniteltu opiskelijoiden saapumisajankohtaan sopiva työvuoro.

 

Tarkistakaa myös (Hoitoalan harjoittelu):

https://www.vaasankeskussairaala.fi/yllapito/CMS/?language=fi#context=epi.cms.contentdata:///1833&viewsetting=viewlanguage:///fi 

 

Vastuuhenkilö

Susanne Salmela, kehittämisylihoitaja

2.1.2018 undervisningsöverskötare