Vaasan keskusairaalassa panostetaan hyvään opiskelijanperehdytykseen ja opiskelijaohjaukseen. Yleisperehdytys on pidetty vuodesta 2010 kaikille harjoitteluun tuleville hoitoalan opiskelijoille ja vuodesta 2016 yleisperehdytys pidetään lääketieteen opiskelijoiden kanssa. Eri harjoittelujaksojen aikana kaikki opiskelijat saavat YHDEN yleisperehdytyksen. Huom! Ei ennakkoilmoittautumista.

 

Luennon tavoite ja sisältö

Yleisperehdytysluennon tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoa mm. organisaation toiminnasta, johtamisjärjestelmästä ja perustehtävästä, arvoperustasta, ja hyvistä käytäntöistä ja/tai hankkeista.

 

Yleisperehdytys pidetään maanantaisin kokoushuoneessa D1 viikot 34-50. Ei yleisperyhdytystä sairaanhoitoalan opiskelijoille syyslomaviikolla (v. 42).

Tapaamme pääaulassa maanantaisin klo. 8:00. Käymme ensin vaatejakelussa jonka jälkeen kokoonnumme D1:ssa jossa lääkäri- ja hoito-opiskeloiden yhteiset tiedotus- ja perehdytystilaisuudet pidetään klo. 8:30.

 

Yleisperehdytyksen lisäksi yksikkökohtaiset opiskelijaperehdytykset jatkuvat entiseen tapaan.

 

Yhteistyösuunnitelman toteutus

Harjoittelusuunnitelma on laadittu yhteistyössä alueen hoitoalan oppilaitosten ja Vaasan keskussairaalan osastojen välillä. Osastot ovat saaneet ennakkotiedon heille saapuvista opiskelijoista Jobiilista. Toisen asteen oppilaitokset lähettävät opiskelijalistaa osastoille mihin lähihoitajaopiskelijat ovat tulossa.

 

Jotta opiskelijoiden vastaanotto Vaasan keskussairaalassa sujuisi koko perehdytysprosessin ajan parhaalla mahdollisella tavalla, myös opiskelijaohjaajille on suunniteltu opiskelijoiden saapumisajankohtaan sopiva työvuoro.

 

Tarkistakaa myös (Hoitoalan harjoittelu):

https://www.vaasankeskussairaala.fi/yllapito/CMS/?language=fi#context=epi.cms.contentdata:///1833&viewsetting=viewlanguage:///fi 

 

Vastuuhenkilö

Susanne Salmela, kehittämisylihoitaja

3.7.2019 undervisningsöverskötare