Maanantai 1.3

Vallitsevien ohjeiden mukaan perehdytystilaisuudet pidetään 6 hengen ryhmille ja nenä- ja suusuoja on käytetttävä. Seuratkaa myös "Infoa ja muuta liittyen koronavirukseen".

Katso sivu Infoa ja muuta liittyen koronavirukseen

 

Perjantai 12.2.2021

Vallitsevien ohjeiden mukaan perehdytystilaisuudet pidetään 10 hengen ryhmille ja nenä- ja suusuoja on käytetttävä. Seuratkaa myös "Infoa ja muuta liittyen koronavirukseen".

Torstai 23.12

Vaasan keskusairaalassa panostetaan hyvään opiskelijanperehdytykseen ja opiskelijaohjaukseen. Yleisperehdytys on pidetty vuodesta 2010 kaikille harjoitteluun tuleville hoitoalan opiskelijoille ja vuodesta 2016 yleisperehdytys pidetään lääketieteen opiskelijoiden kanssa. Eri harjoittelujaksojen aikana kaikki opiskelijat saavat YHDEN yleisperehdytyksen. Huom! Ei ennakkoilmoittautumista.

Luennon tavoite ja sisältö

Yleisperehdytysluennon tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoa mm. organisaation toiminnasta, johtamisjärjestelmästä ja perustehtävästä, arvoperustasta, ja hyvistä käytäntöistä ja/tai hankkeista.

Yleisperehdytys pidetään maanantaisin kokoushuoneessa D1 viikot 1-20 (paitsi viikko 14). Tapaamme pääaulassa maanantaisin noin klo 7:55 ja sitten menemme D1:een jossa tiedotus- ja perehdytystilaisuudet pidetään klo. 8:oo ja noin klo 8:45 käymme vaatejakelussa (jos tulee muutoksia, ilmoitus siitä tulee tälle sivulle). Ensimmäinen perehdytys on 4.1.2021, ja vallitsevien ohjeiden mukaan perehdytystilaisuudet pidetään 10 hengen ryhmille ja nenä- ja suusuoja on käytetttävä. Seuratkaa myös "Infoa ja muuta liittyen koronavirukseen".

Sairaala-alueen kartta Hietalahdessa

Sairaala-alueen kartta Huutoniemellä

Yleisperehdytyksen lisäksi yksikkökohtaiset opiskelijaperehdytykset jatkuvat entiseen tapaan.

Katso myös:

Hoitoalan opiskelijat - Infoa ja muuta liittyen koronavirukseen

Yhteistyösuunnitelman toteutus

Harjoittelusuunnitelma on laadittu yhteistyössä alueen hoitoalan oppilaitosten ja Vaasan keskussairaalan osastojen välillä. Osastot ovat saaneet ennakkotiedon heille saapuvista opiskelijoista Jobiilista. Toisen asteen oppilaitokset lähettävät opiskelijalistaa osastoille mihin lähihoitajaopiskelijat ovat tulossa.

Jotta opiskelijoiden vastaanotto Vaasan keskussairaalassa sujuisi koko perehdytysprosessin ajan parhaalla mahdollisella tavalla, myös opiskelijaohjaajille on suunniteltu opiskelijoiden saapumisajankohtaan sopiva työvuoro.

Tarkistakaa myös (Hoitoalan harjoittelu):

https://www.vaasankeskussairaala.fi/yllapito/CMS/?language=fi#context=epi.cms.contentdata:///1833&viewsetting=viewlanguage:///fi 

Vastuuhenkilö

Susanne Salmela, kehittämisylihoitaja

3.3.2021 undervisningsöverskötare