Vaasan keskussairaalan strateginen tahtotila ja visio ovat:

 • Potilaiden kokema laatu on Suomen parasta.
 • Potilaiden/Asiakkaiden kielelliset oikeudet turvataan.
 • Potilaat/Asiakkaat saavat palvelua ja vaikuttavaa hoitoa nopeasti, sujuvasti ja oikea-aikaisesti.

 

 • Potilailla/Asiakkailla sujuvat kokonaisuudet ja palvelu- ja hoitoketjut.
 • Virtaustehokkuutta lisätään.
 • Potilasturvallisuuden varmistavat käytännöt ovat rutiinikäytössä.
 • Laatujärjestelmää noudatetaan.

 

 • Riittävän osaava, palveluhenkinen, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö.
 • Henkilöstön kaksikielisyys.
 • Henkilökunnan kehittämis-, opetus- ja tutkimusmyönteisyys.
 • Uusia toimintatapoja otetaan käyttöön hyödyntäen digitaalisia ratkaisuja.

 

Strategisen tahtotilan mukaisesti ja opiskelijoiden avuksi, alla esitetään ehdotuksia opinnäytetöiden teemoiksi.

 

Sosiaali- ja hoitoalan opinnäytetöiden aihekokonaisuudet

Opiskelija valitsee aihekokonaisuuksista kiinnostavan ja oppimista tukevan teeman. Aihekokonaisuuksia voidaan tarkastella eri erikoisalojen näkökulmista.

Opinnäytetyön ohjausvastuu on oppilaitoksella. Opiskelijan tulee keskustella ja ilmoittaa valittu teema alan yhdyshenkilölle (katso alla olevat yhteystiedot), joka hyväksyy teeman palvelualueelleen. Teeman tulee olla myös oppilaitoksen hyväksymä.    

 

1.    LAATU JA POTILASTURVALLISUUS

 2. POTILASKESKEINEN HOITO/ASIAKASLÄHTÖINEN TOIMINTA

3.    POTILASVIRTA JA HOIDON TEHOKKUUS

4.    UUSIA TOIMNTATAPOJA DIGITAALISELLA/ TERVEYSTEKNOLOGISELLA RATKAISULLA

5.    NÄYTTÖÖNPERUSTUVA HOITO/TOIMINTA

6.    JOHTAMINEN

7.    PERUSHOIDON LAATU (STEPPI)

 

 

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi@vshp.fi

 

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus

Tuija Ikonen, tutkimusjohtaja, LT, potilasturvallisuuden professori, 040-579 5482

Vuodeosastohoidon palvelualue: Ylihoitaja Kosti Hyvärinen, 06-213 4350, 040-620 4823

Avohoidon palvelualue: Ylihoitaja Lisa Sundman, 06-213 2602, 044-660 8245

Akuuttihoidon palvelualue: Ylihoitaja Saija Seppelin, 06-213 4303, 040-653 1726

Psykiatrian palvelualue: Ylihoitaja Tanja Jaakola, 06-213 4808,044-323 4808

Naisten ja lasten palvelualue sekä diagnostiikkakeskus: Ylihoitaja Birgitta Ivars, 06-213 1807, 044-323 2270

Sairaanhoidon tuen palvelualue: Ylihoitaja Satu Hautamäki, 06-213 2599, 040-183 9093

Kuntoutuksen palvelualue: Ylihoitaja Heidi Kotanen, 06-213 2843, 040-486 7593

 

 

Vt. hoitotyön asiantuntija: Anne Jaskari, 040-620 3974 

Kehittämisjohtaja: Tony Pellfolk, 040-128 6327

Kehittämisylihoitaja: Susanne Salmela, 06-213 2402, 044-323 2402

Laatujohtaja: Mari Plukka, 06-213 4803, 040-668 2212

16.11.2020 Potilasturvallisuus 2