Haasteet potilaan kohtelussa

• Opinnäytetyössä käytetään pohjana eri teoriamalleja, joita peilataan organisaation nykyisiin käytänteisiin ja luodaan toimintamallin hyvään kohteluun liittyen.

Kielellisen palvelun haasteet ja sen vaikutus potilaan hoitoon

• Opinnäytetyössä kuvataan vieraskielisen työntekijän sopeutuminen työyhteisöön.  Potilaan hoitoon liittyvien tilanteiden turvallisuuden ja kohtaamisen haasteet, kun kommunikointi tapahtuu vieraalla kielellä (näkökulmana voi olla työntekijä tai potilas).

7.3.2017 undervisningsöverskötare