• Opinnäytetyössä tarkastellaan makrotason potilasvirtoja ja virtauksen tehokkuutta potilaan/asiakkaan näkökulmasta. Tutkimus antaa näkökulmaa ja vaihtoehtoja, kuinka potilasvirta tulisi tehokkaasti hallita, jotta potilaan kokema laatu olisi mahdollisimman korkea. Tutkimuksesta käy ilmi, mikä on tämän hetkinen potilasvirtojen tilanne ja miten ideaalitilanteeseen päästään. Tutkimuksessa otetaan huomioon myös tulevat sote-muutokset ja niiden luomat eri organisaatioiden integroinnit ja kokonaisvaltaiset potilasvirtaan liittyvät ratkaisut.

23.3.2017 undervisningsöverskötare