Digitaalinen tulevaisuuden sairaala
• Opinnäytetyössä käydään läpi digitalisoinnin teoriaa ja kuvataan eri sairaalaorganisaatioiden digitalisointisuunnitelmia. Työ kokoaa yleisen näkemyksen meneillään olevista trendeistä, kun sairaalaorganisaatiot kehittyvät kohti digitalisoitua toimintaa. Tuloksena edellytetään syntyvän eri toiminta- ja palvelukokonaisuuksien muutosmalleja, jotta digiloikka kyetään ottamaan sairaalaorganisaatiossa. Tulokseen sisältyy myös digitalisoinnin aihekokonaisuuksia, joita voidaan hyödyntää, mikäli toimintamallit ovat jo valmiita digiloikkaan.
• Opinnäytetyössä kuvataan hoitohenkilökunnan näkemys digitaalisista apuvälineistä.
• Opinnäytetyössä tarkastellaan ja/tai kuvataan avohoidon digitaaliset palvelut.

7.3.2017 undervisningsöverskötare