• Opinnäytetyössä kuvataan näyttöön perustuvan hoidon implementoinnin erilaiset toimintamallit.
• Opinnäytetyö kuvaa uudet näyttöön perustuvat hoitomenetelmät.
• Opinnäytetyössä kuvataan, miten sairaalahenkilöstö voisi tukea potilaan/asiakkaan positiivisen minäkuvan muodostamista painon pudotessa.
• Opinnäytetyössä kuvataan ohjausmateriaali ruokailusta lihavuusleikkauksen jälkeen.
• Opinnäytetyössä tutkitaan liikuntaohjeita painon laskiessa runsaasti ylipainoisille potilaille ennen lihavuusleikkausta jotka toimivat ohjeiden pohjana (fysioterapeutelle).
• Opinnäytetyössä kuvataan terveydenhuollon henkilöstön antamia konkreettisia ohjeita liikkumiseen sairastuneille potilaille (fyssareille).
• Opinnäytetyössä tehdään vertailuja lihasten määrässä fysioterapeuttien antamien liikuntaohjeiden potilasryhmän ja tavanomaisien ohjauksien verrokkiryhmän välillä, esim. 3kk leikkausta (fysioterapeutelle).

9.3.2017 undervisningsöverskötare