Johtamisen toimintamalli kohteluun liittyvien haastavien tilanteiden kanssa
• Opinnäytetyössä käsitellään joko henkilökunnan keskinäistä kohtelua tai potilaan kohteluun liittyviä haasteita.
Eettinen johtaminen ja potilasturvallisuus
• Opinnäytetyössä kuvataan miten eettinen johtaminen on kytketty potilasturvallisuuteen ja/tai käsitellään yksiköissä/sairaaloissa käytössä olevia parhaita käytäntöjä (kirjallisuuskatsaus)
Näyttöön perustuvan johtaminen
• Opinnäytetyössä kuvataan yksiköissä/sairaaloissa käytössä olevia parhaita käytäntöjä näyttöön perustuvan toiminnan johtamisessa.

7.3.2017 undervisningsöverskötare