STEPPI - Perushoidon laatu

STEPPI on perushoidon laadun kehittämis- ja tutkimushanke. Idea on lähtenyt käytännön tarepeista ja kentällä tehdyistä hoidon laatuun ja kirjaamiseen liityvistä huomioista. Hankkeen tavoitteena on laadukas perushoito, perushoidon laadun minimikriteerien luominen ja käyttöönotto, sovitut yhdenmukaiset ja potilaan tarpeisiin perustuvat toimintatavat ja arvioivan kirjaamisen kehittäminen.

Katso alla oleva taulukko

Taulukko. Perushoidon osa-alueet ja hoitoisuus.xlsx 

30.12.2019 undervisningsöverskötare