Aihekokonaisuudet on päätetty yhteistyössä Vaasan alueen ammattikorkeakoulujen kanssa Tutkimus- ja kehittäminen-työryhmässä keväällä 2014. Aihekokonaisuudet päivitetään vuosittain.

Opiskelija valitsee aihekokonaisuuksista itseään kiinnostavan ja oppimista tukevan teeman. Aihekokonaisuudet eivät ole sidottuja klinikkaryhmiin, vaan teemaa voidaan tarkastella eri erikoisalojen näkökulmista.

Klinikkaryhmien hoitotyön asiantuntijat toimivat yhdyshenkilöinä opiskelijan ja käytännön kentän välillä. Opinnäytetyön ohjausvastuu on oppilaitoksella. Opiskelijan tulee ilmoittaa valittu teema yhdyshenkilölle. Valittu teema tulee olla sekä oppilaitoksen että käytännön kentän hyväksymä.

 

1. LAATU JA TURVALLISUUS

 

Kuvataan riskejä laadun ja turvallisuuden kehittämiseksi.

 

2. ASIAKASLÄHTÖISYYS TAI POTILASKESKEISYYS (TERMI TH-LAISTA)

 

Hoidon ja kohtaamisen kokemuksen kuvaaminen: asiakas/potilas, läheiset

Kuvataan sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta.

 

3.TERVEYDEN, TOIMINTAKYVYN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

 

Kehitetään materiaalia, menetelmiä ja malleja potilaan ja henkilökunnan terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

4. NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TOIMINTA

 

Näyttöön perustuvan toiminnan ja päätöksenteon menetelmien kuvaaminen ja kehittäminen. Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen.

 

5. KULTTUURINEN OSAAMINEN

 

Kuvataan ja kehitetään materiaalia, menetelmiä ja malleja, jotka edistävät kulttuurista osaamista.

 

6. SOSIAALI- JA TERVEYSALA VETOVOIMAISENA TYÖPAIKKANA

 

Kuvataan terveydenhoitoalaa työympäristönäkökulmasta sekä työ- ja urakehitysmahdollisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa.

 

Yhteystiedot

Operatiivinen klinikkaryhmä: Anne-Mari Lehti, 06 213 1302

Medisiininen klinikkaryhmä: Carola Wisur-Hokkanen, 06 213 1902

Psykiatrian klinikkaryhmä: Gunnevi Vesimäki, 06 213 2102

Lääketieteellisten palveluiden klinikkaryhmä: Tanja Jaakola, 06 213 4808

Kehittämisylihoitaja: Susanne Salmela, 06 213 2402

21.10.2015 Hoitoalan opetus