Aihekokonaisuudet on päätetty yhteistyössä Vaasan alueen ammattikorkeakoulujen kanssa Tutkimus- ja kehittäminen-työryhmässä keväällä 2014. Aihekokonaisuudet päivitetään vuosittain.

Opiskelija valitsee aihekokonaisuuksista itseään kiinnostavan ja oppimista tukevan teeman. Aihekokonaisuudet eivät ole sidottuja klinikkaryhmiin, vaan teemaa voidaan tarkastella eri erikoisalojen näkökulmista.

Klinikkaryhmien hoitotyön asiantuntijat toimivat yhdyshenkilöinä opiskelijan ja käytännön kentän välillä. Opinnäytetyön ohjausvastuu on oppilaitoksella. Opiskelijan tulee ilmoittaa valittu teema yhdyshenkilölle. Valittu teema tulee olla sekä oppilaitoksen että käytännön kentän hyväksymä.

 

1. LAATU JA TURVALLISUUS

 

Kuvataan riskejä laadun ja turvallisuuden kehittämiseksi.

 

2. ASIAKASLÄHTÖISYYS TAI POTILASKESKEISYYS (TERMI TH-LAISTA)

 

Hoidon ja kohtaamisen kokemuksen kuvaaminen: asiakas/potilas, läheiset

Kuvataan sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta.

 

3.TERVEYDEN, TOIMINTAKYVYN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

 

Kehitetään materiaalia, menetelmiä ja malleja potilaan ja henkilökunnan terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

4. NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TOIMINTA

 

Näyttöön perustuvan toiminnan ja päätöksenteon menetelmien kuvaaminen ja kehittäminen. Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen.

 

5. KULTTUURINEN OSAAMINEN

 

Kuvataan ja kehitetään materiaalia, menetelmiä ja malleja, jotka edistävät kulttuurista osaamista.

 

6. SOSIAALI- JA TERVEYSALA VETOVOIMAISENA TYÖPAIKKANA

 

Kuvataan terveydenhoitoalaa työympäristönäkökulmasta sekä työ- ja urakehitysmahdollisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa.

 

Yhteystiedot

Potilas- ja asiakasturvallisuuskeskus No Harm: Tuija Ikonen, tutkimusjohtaja, 040 579 5482

Akuuttihoidon palvelualue: Saija Seppelin, ylihoitaja, 06 213 4303, 040 653 1726

Avohoidon palvelualue: Lisa Sundman, ylihoitaja, 06 213 2602, 044 660 8245

Kuntoutuksen palvelualue: Heidi Kotanen, ylihoitaja, 06 213 4843, 040 486 7593

Naisten ja lasten palvelualue ja Diagnostikkakeskus: Birgitta Ivars, ylihoitaja, 06-213 1807, 044 323 2270

Psykiatrian palvelualue: Tanja Jaakola, ylihoitaja, 06 213 4808, 044 323 4808

Sairaanhoidon tuen palvelualue: Satu Hautamäki, ylihoitaja, 06 213 2599, 040 183 9093

Vuodeosaston palvelualue: Kosti Hyvärinen, ylihoitaja, 06 213 4350, 040 620 4823

 

Asiakaspalvelupäällikkö: Sari West, 06 213 1721, 040 168 8706

Hoitotyön asiantuntija: Anne Jaskari, 040 620 3974

Kehittämisylihoitaja: Susanne Salmela, 06 213 2402

Kehittämisjohtaja: Tony Pellfolk, 040 128 6327 

Laatupäällikkö: Mari Plukka, 06 213 4803, 040 668 2212

8.1.2021 undervisningsöverskötare