Alla oleva laatusuositukset kuvaavat niitä ammattikorkeakoulun, opiskelijoiden ja opettajien tehtäviä, joiden tulee toteutua laadukkaan harjoitteluihin varmistamiseksi terveysalan koulutuksessa.

The quality recommendations describe the tasks of the universities of applied science (UASs), students and lecturers/teachers that must be implemented to ensure quality training in health education.

10.6.2021 undervisningsöverskötare