Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain (552/2019) eli ns. toisiolain perusteella on mahdollista saada tietoja Vaasan sairaanhoitopiirin rekistereistä toisiolain mukaisiin käyttötarkoituksiin. Toisiolain mukaista neuvontaa rekisteritiedoista saa sähköpostiosoitteesta aineistoneuvonta@vshp.fi.

Lisää tietoa verkkosivuilta www.findata.fi.

26.1.2021 redaktion_toimitus